El manual de KAlarm

Jarvie, David

Desenvolupador: David Jarvie
Traductor: Antoni Bella
revisió 2.10.03 (KDE
4.11) (28 de maig de 2013)

KAlarm és un planificador d'alarma personal de missatge, ordre i correu electrònic per al KDE.