El manual del KAlarm

Jarvie, David

Desenvolupador: David Jarvie
Traductor: Antoni Bella
revisió 2.12.0 (Aplicacions 18.08) (16 d'abril de 2018)

El KAlarm és un planificador personal per a alarmes de missatge, ordre i correu electrònic creat per la comunitat KDE.