El manual del KAlarm

Jarvie, David

Desenvolupador: David Jarvie
Traductor: Antoni Bella
revisió 2.11.11 (Aplicacions 16.12) (6 de desembre de 2016)

El KAlarm és un planificador personal per a alarmes de missatge, ordre i correu electrònic creat per la comunitat KDE.