El manual de KAlarm

Jarvie, David

Desenvolupador: David Jarvie
Traductor: Antoni Bella
revisió 2.11.11 (Aplicacions 16.12) (6 de desembre de 2016)

KAlarm és un planificador d'alarma personal de missatge, ordre i correu electrònic per al KDE.