Capítol 7. Crèdits i llicència

KAlarm

Copyright del programa 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 Jarvie, David

Copyright de la documentació 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 Jarvie, David

Traductor/Revisor de la documentació: Antoni Bella

Aquesta documentació està llicenciada sota els termes de la Llicència de Documentació Lliure de GNU.

Aquest programa està llicenciat sota els termes de la Llicència Pública General de GNU.

Donem les gràcies a l'autor de l'aplicació KAlarm al KDE 1, Stefan Nikolaus (), qui amablement va accedir a permetre que el nom KAlarm sigui utilitzat per a aquesta aplicació, la qual ha estat disponible des del KDE 2 en endavant.