Crear i gestionar les alarmes

Crear una alarma nova

Per a crear una alarma nova, realitzeu una de les següents accions i, a continuació, seleccioneu el tipus d'alarma de la llista que apareix. Això mostrarà el diàleg d'edició de l'alarma a través del qual la configurareu.

 • Seleccioneu FitxerNova.

 • Feu clic dret sobre la icona de la safata del sistema i seleccioneu Alarma nova des del menú contextual.

 • Feu clic dret en la llista d'alarmes i seleccioneu Nova des del menú contextual.

També podeu crear alarmes preconfigurades noves des de diverses fonts:

 • Per a basar la vostra alarma nova en una plantilla d'alarma, seguiu les instruccions a la secció Plantilles d'alarma.

 • Per a basar la vostra alarma nova en una existent, ressalteu-la a la llista i seleccioneu FitxerCopia. Això obrirà el diàleg d'edició de l'alarma ja omplert amb una còpia dels detalls de l'alarma seleccionada.

 • Per a crear una alarma nova que mostri un missatge de correu electrònic existent, arrossegueu-lo des del KMail cap a la finestra principal del KAlarm o a la icona de la safata del sistema. Després seleccioneu l'opció Mostra l'alarma. Això obrirà el diàleg d'edició de l'alarma amb tot el missatge de correu electrònic (incloent el remitent, destinatari, etc.) com al text de l'alarma.

 • Per a crear una alarma nova de correu electrònic per enviar una còpia d'un missatge de correu electrònic existent, arrossegueu-lo des del KMail cap a la finestra principal del KAlarm o a la icona de la safata del sistema. A continuació, seleccioneu l'opció Alarmes de correu. El diàleg d'edició de l'alarma estarà preconfigurat amb tot el missatge de correu electrònic, excepte el remitent.

 • Per a crear una alarma nova que mostri un resum d'una pendent existent, arrossegueu-la des del KOrganizer o una altra aplicació cap a la finestra principal del KAlarm o a la icona de la safata del sistema. Això obrirà el diàleg d'edició de l'alarma amb el contingut de la pendent com al text de l'alarma.

 • Per a crear una alarma d'ordre nova arrossegueu el text d'un script que comenci amb «#!» cap a la finestra principal del KAlarm o a la icona de la safata del sistema. A continuació, seleccioneu l'opció Alarma d'ordre. Això obrirà el diàleg d'edició de l'alarma preconfigurat amb el text de l'script.

 • Per a crear una alarma visual de fitxer, arrossegueu un text o URL de fitxer d'imatge cap a la finestra principal del KAlarm o a la icona de la safata del sistema. Això obrirà el diàleg d'edició de l'alarma i s'establirà el nom de fitxer.

 • Per a crear una alarma d'àudio, arrossegueu un URL de fitxer d'àudio cap a la finestra principal del KAlarm o a la icona de la safata del sistema. Això obrirà el diàleg d'edició de l'alarma i s'establirà el nom de fitxer.

 • Per a crear una alarma de missatge de text, arrossegueu una peça de text cap a la finestra principal del KAlarm o a la icona de la safata del sistema. Si s'us demana, seleccioneu l'opció Mostra l'alarma. Això obrirà el diàleg d'edició de l'alarma preconfigurat amb tot el text de l'alarma.

 • Podeu crear automàticament alarmes d'aniversari per a les persones al KAddressBook tal com es descriu en Importar aniversaris des del KAddressBook.

Modificar una alarma existent

Per a modificar una alarma pendent existent (les alarmes expirades no es poden modificar), realitzeu una de les següents accions:

 • Feu doble clic sobre la seva entrada a la llista d'alarmes.

 • Seleccioneu-la fent clic sobre la seva entrada a la llista d'alarmes. A continuació, escolliu EditaEdita.

 • Feu clic dret sobre la seva entrada a la llista d'alarmes i escolliu Edita des del menú contextual.

Això mostrarà el diàleg d'edició de l'alarma.

Suprimir/reactivar una alarma

Per suprimir les alarmes existents, seleccioneu-ne una o més fent clic a les seves entrades a la llista d'alarmes. A continuació, realitzeu una de les següents accions:

 • Escolliu EditaSuprimeix.

 • Feu clic dret sobre les entrades seleccionades i escolliu Suprimeix des del menú contextual.

 • Per a suprimir-les sense un missatge de confirmació, premeu Maj-Supr.

Quan se suprimeix una alarma activa, aquesta serà arxivada, sempre que s'hagi activat almenys una vegada abans de ser suprimida, i sempre s'arxivaran totes les alarmes expirades. (Utilitzeu el diàleg de configuració per a controlar si s'han d'arxivar les alarmes i durant quant de temps s'emmagatzemaran). Quan se suprimeix una alarma arxivada, o una alarma habilitada que encara no s'ha activat, aquesta se suprimirà permanentment.

Podeu reactivar una alarma suprimida des de la llista d'alarmes arxivades, sempre que encara no hagi expirat. Per a fer-ho, en primer lloc mostreu les alarmes arxivades, tal com es descriu en alarmes arxivades. Llavors:

 • Seleccioneu una o més alarmes arxivades apropiades fent clic a les seves entrades a la llista d'alarmes. A continuació, escolliu AccionsReactiva.

 • Feu clic dret sobre les entrades en qüestió a la llista d'alarmes arxivades i escolliu Reactiva des del menú contextual.

Habilitar i inhabilitar una alarma

Vegeu Habilitar i inhabilitar les alarmes per a saber com habilitar i inhabilitar-les, ja sigui individualment o en conjunt.

Establir una alarma per activar des de l'estat de suspensió

Vegeu Activar de l'estat de suspensió per a saber com configurar una alarma que activi el vostre sistema des dels seus estats de suspensió o hibernació.

Reconèixer una alarma

Vegeu Finestra del missatge d'alarma per a saber com reconèixer les alarmes.

Plantilles d'alarma

Si voleu configurar amb freqüència alarmes similars, podeu crear una plantilla d'alarma per evitar haver d'introduir cada vegada tots els detalls. Una plantilla pot contenir tots els detalls que una alarma pot contenir, a més de la data d'inici.

A tall d'exemple, potser voldreu configurar una alarma regularment per a que us recordi l'emissió d'un programa de televisió que varia d'una setmana a una altra. La plantilla conté tots els detalls de l'alarma (missatge de text, ja sigui per reproduir un so, etc.) a excepció de l'hora i la data. Ara, per a crear l'alarma, tot el que necessitareu fer és obrir el diàleg d'edició de l'alarma amb aquesta plantilla i després introduïu l'hora i la data.

Per a crear una alarma basada en una plantilla, obriu el diàleg d'edició de l'alarma preconfigurat amb els detalls de la plantilla:

 • Seleccioneu l'element de menú FitxerNovaAlarma nova des d'una plantilla, i seleccioneu la plantilla desitjada.

 • Feu clic dret sobre la icona de la safata del sistema i escolliu Alarma novaAlarma nova des d'una plantilla des del menú contextual. A continuació, seleccioneu la plantilla desitjada.

 • S'obrirà el diàleg d'edició de l'alarma de la forma habitual, i feu clic al botó Carrega una plantilla... per a seleccionar una plantilla amb la que preconfigurar el diàleg.

Configurar les plantilles

Podeu crear, modificar o eliminar les plantilles mitjançant el diàleg Plantilles d'alarma, o podeu crear una plantilla d'alarma nova basada en una alarma existent.

Per a crear una plantilla d'alarma nova, realitzeu una de les següents accions:

 • Mostreu el diàleg Plantilles d'alarma, seleccioneu l'element de menú FitxerPlantilles..., feu clic a Nova, i escolliu el tipus d'alarma de la llista que apareixerà. Això mostrarà un diàleg d'edició de la plantilla en blanc.

 • Mostreu el diàleg Plantilles d'alarma, seleccioneu l'element de menú FitxerPlantilles..., seleccioneu una plantilla existent de la llista i feu clic a Copia. Això obrirà el diàleg d'edició de la plantilla completat amb una còpia dels detalls de la plantilla existent.

 • Ressalteu una alarma a la llista d'alarmes i seleccioneu FitxerCrea una plantilla.... Això obrirà el diàleg d'edició de la plantilla completat amb una còpia dels detalls de l'alarma seleccionada.

Per a modificar una plantilla existent, mostreu el diàleg Plantilles d'alarma, seleccioneu l'element de menú FitxerPlantilles... i feu clic a Edita. Això mostrarà el diàleg d'edició de la plantilla que es descriu a sota.

Per eliminar les plantilles existents, mostreu el diàleg Plantilles d'alarma seleccionant l'element de menú FitxerPlantilles..., seleccioneu-ne una o més i feu clic a Elimina. Es mostrarà un missatge de confirmació per evitar eliminacions accidentals.

El diàleg d'edició de la plantilla

El diàleg d'edició de la plantilla és similar al diàleg d'edició de l'alarma. Els següents controls són diferents:

 • Introduïu el seu nom en Nom de la plantilla. És el nom de la plantilla que es mostrarà a les llistes de selecció de plantilles, així que el millor és triar un nom que recordi la seva funció. El nom de cada plantilla haurà de ser únic.

 • En el grup de caselles Hora, escolliu una de:

  • Hora per omissió si no voleu especificar cap moment d'activació. Les alarmes basades en aquesta plantilla utilitzaran inicialment l'hora d'activació per omissió normal per a les alarmes noves.

  • Marcar Hora per introduir un moment en el que s'activi l'alarma.

  • Marcar Només data per especificar que l'alarma només haurà de tenir una data, no una hora.

  • Marcar Temps des d'ara per introduir el temps (en hores i minuts) des que s'ha creat l'alarma, i en el que s'hauria d'activar.

 • En el grup de caselles Regla de recurrència a la pestanya Recurrència, no necessiteu seleccionar dia o mes per a les recurrències setmanal o anual, respectivament.

Calendaris d'alarmes

Si només feu servir un ordinador i treballeu de forma independent, potser no us farà res que el KAlarm emmagatzemi les alarmes. Però si necessiteu accedir a les alarmes en més d'un ordinador, o en més d'una ubicació des de l'ordinador local, podeu definir «calendaris d'alarmes» per a indicar-li al KAlarm que utilitzi altres calendaris d'alarmes addicionals per a, o en substitució de, les per omissió.

Podeu veure i gestionar els calendaris a través de la llista de calendaris, es poden mostrar juntament amb la llista d'alarmes a la finestra principal del KAlarm. Les alarmes de tots els calendaris d'alarmes es mostraran fusionades a la llista d'alarmes. Quan es desa una alarma nova, podeu definir una opció de configuració per a determinar si s'ha de desar automàticament en el calendari per omissió, o si se us ha de demanar que seleccioneu un calendari. Quan s'edita una alarma existent, aquesta es desarà automàticament de nou en el seu calendari d'alarmes original.

Finestra principal mostrant la llista de calendaris

Tipus de calendari i opcions

Els calendaris d'alarmes es classifiquen per tipus d'alarma i el tipus d'emmagatzematge. Després es poden inhabilitar, establir a només lectura, o fer el calendari per omissió per al seu tipus d'alarma.

Tipus d'alarma

Els tres tipus d'entitats d'alarma -alarmes activades, alarmes arxivades i plantilles d'alarma- s'emmagatzemen en calendaris d'alarmes separats. El KAlarm disposa de tres tipus estàndard de calendaris per omissió, un per a cada tipus (vegeu Preguntes i respostes per a més detalls), el qual podeu canviar si ho voleu.

Tipus d'emmagatzematge

El KAlarm gestiona dos tipus d'emmagatzematge pels calendaris d'alarmes:

 • Fitxer local: Les alarmes s'emmagatzemen en un únic fitxer local en format iCalendar. El KAlarm per omissió utilitza calendaris de fitxer local (vegeu Preguntes i respostes per a més detalls). «Fitxers locals», a més dels fitxers en l'equip local, poden incloure els calendaris d'alarmes a la xarxa local, així com la seva ubicació es pot representar per un nom de camí que comenci per /.

 • Directori local: Les alarmes s'emmagatzemen en una carpeta local, cada alarma s'emmagatzema en un fitxer d'iCalendar independent dins de la carpeta. Aquest mètode d'emmagatzematge té l'avantatge que en el cas de corrupció dels fitxers, perdreu una sola alarma, no tot el calendari.

Estat habilitat/inhabilitat

Inhabilitar un calendari té el mateix efecte que eliminar-lo, excepte que encara apareixerà a la llista de calendaris per a facilitar el tornar-lo a habilitar. Quan s'inhabilita, les alarmes seran ignorades i no apareixeran a la llista d'alarmes o a la llista de plantilles. Quan es torna a habilitar, les seves alarmes es tornaran a mostrar i, si es tracta d'un calendari amb alarmes actives, s'activaran.

Estat de només lectura

Un calendari d'alarmes de només lectura no es pot modificar. Pel que no podreu editar les seves alarmes, o desar-ne de noves. A més, no serà possible ajornar-les, ja que per això seria necessari el temps d'ajornament que es desa a l'alarma. Quan s'activen les seves alarmes, no s'eliminaran del calendari i seran arxivades fins que vos o un altre usuari accedeixi al calendari en mode de lectura i escriptura.

Podeu definir l'estat de només lectura d'un calendari en el diàleg de configuració del calendari. No obstant, alguns calendaris no es poden fer d'escriptura, per diverses raons:

 • Si un calendari ha estat creat per una altra aplicació, no seria segur permetre que el KAlarm l'actualitzi, ja que les diferències en el format de les dades podria fer-lo inusable per l'aplicació que el va crear.

 • Si el calendari es va crear amb una versió posterior del KAlarm, les dades es podrien perdre actualitzant-lo des de la vostra versió del KAlarm.

 • Si el calendari es va crear amb una versió antiga del KAlarm, les dades es podrien perdre actualitzant-lo des de la vostra versió del KAlarm. Se us demanarà si voleu convertir el seu format per tal de donar-vos permisos d'escriptura, tenint en compte els possibles problemes de compatibilitat si la versió anterior del KAlarm hi necessita per accedir de nou.

 • Si no teniu permisos per escriure al fitxer o carpeta de calendari.

Si necessiteu accés d'escriptura a les alarmes en un calendari que no es pot fer d'escriptura, podeu copiar les seves alarmes important-les a un calendari d'escriptura utilitzant l'opció Importa... des del menú contextual (vegeu Importar les alarmes des de calendaris externs).

Estat del calendari per omissió

Un calendari de cada tipus d'alarma es pot fer opcionalment el calendari per omissió per a aquest tipus d'alarma. Les alarmes noves es desaran automàticament al calendari per omissió per al tipus d'alarma apropiat, llevat que s'hagi seleccionat l'opció de preguntar per les alarmes noves i plantilles en el diàleg de configuració.

Usar els calendaris

Podeu veure i gestionar els calendaris a través de la llista de calendaris, es poden mostrar o ocultar amb l'element de menú VisualitzaMostra els calendaris. Quan utilitzeu la llista de calendaris, primer seleccioneu el tipus d'alarma utilitzant el quadre combinat a sobre de la llista. Llavors, o bé feu clic en un dels botons sota la llista, o bé feu clic dret sobre el calendari apropiat en la llista i escolliu un element des del menú contextual. Les accions disponibles són:

Afegeix...

Afegeix un calendari del tipus seleccionat a la llista. Se us demanarà que escolliu un tipus d'emmagatzematge, després d'això es mostrarà el diàleg de configuració del calendari, des d'on podreu introduir la ubicació del calendari i les seves característiques. Si no hi ha cap calendari d'alarmes existent a la ubicació especificada, se'n crearà un de nou.

Elimina

Elimina el calendari seleccionat de la llista. El calendari mateix es deixa intacte. Simplement s'esborra de la llista i, si ho voleu, posteriorment es podrà reinstal·lar a la llista.

Edita...

Edita el calendari seleccionat. Això mostrarà el diàleg de configuració del calendari seleccionat.

Torna a carregar

Torna a carregar el calendari seleccionat. Es torna a llegir el calendari des de la seva ubicació d'emmagatzematge, assegurant que no hi ha discrepància entre el que mostra el KAlarm i l'estat actual del calendari. Si el calendari és compartit amb altres usuaris, qualsevol canvi realitzat serà vist pel KAlarm.

Avís

Si torneu a carregar un calendari remot, es perdrà qualsevol canvi realitzat a les alarmes des de l'última vegada que es va desar el calendari. A més, es poden tornar a activar totes les alarmes que havien expirat.

Importa...

Importa les alarmes des d'un fitxer de calendari extern al calendari seleccionat. Això es descriu a Importar alarmes des de calendaris externs. Aquesta opció no està disponible per als calendaris inhabilitats o de només lectura.

Exporta...

Exporta totes les alarmes en el calendari seleccionat a un fitxer de calendari extern. Això es descriu a Exportar les alarmes a calendaris externs. Aquesta opció no està disponible per als calendaris inhabilitats.

Mostra els detalls

Mostra els detalls quant al calendari seleccionat. Això mostrarà informació sobre la ubicació del calendari, el tipus d'emmagatzematge i el seu estat.

Usa com a per omissió

Fa que el calendari seleccionat sigui el calendari per omissió per al tipus de calendari seleccionat. Aquesta opció no està disponible per als calendaris inhabilitats o de només lectura.

Indica un color...

Seleccioneu un color de fons per a ressaltar les alarmes d'aquest calendari a la llista d'alarmes. Això us permetrà veure quines alarmes pertanyen a un calendari determinat.

Neteja el color

Neteja el color de ressaltat per a les alarmes d'aquest calendari a la llista d'alarmes. L'opció només apareixerà després que s'hagi utilitzat Indica un color en aquest calendari.

Importar les alarmes des de calendaris externs

Podeu importar alarmes des d'altres fitxers de calendari al KAlarm. La funció d'importació escaneja el fitxer de calendari seleccionat per a esdeveniments que continguin alarmes, i els copia (amb ID únics nous) al calendari del KAlarm. Els esdeveniments sense alarmes i les entrades de calendari que no siguin esdeveniments, seran ignorades. Hi ha dues maneres d'importar-les:

 • Utilitzeu FitxerImporta les alarmes... per importar les alarmes de tot tipus (alarmes actives, alarmes arxivades i plantilles d'alarma) del calendari.

  Si heu configurat calendaris d'alarmes, les alarmes de cada tipus s'afegiran al calendari per omissió adequat, o si s'ha seleccionat l'opció de preguntar per les alarmes i plantilles noves en el diàleg de configuració, se us demanarà pel calendari a utilitzar.

 • Feu clic dret sobre un calendari a la llista de calendaris, i escolliu Importa... des del menú contextual. Això importarà les alarmes del tipus seleccionat a aquest calendari. Per exemple, si el tipus de calendari seleccionat és plantilles d'alarma, seran importades les plantilles d'alarma (i no les alarmes actives o les alarmes arxivades).

Avís

Si importeu alarmes des de fitxers de calendari creats per altres aplicacions, les alarmes podran ser modificades pel procés d'importació -fins i tot poden canviar els temps de l'alarma-. Això dependrà de les convencions per a l'emmagatzematge de les dades utilitzades per l'altra aplicació, i és inevitable si les convencions difereixen del que espera el KAlarm. Verifiqueu sempre les alarmes importades per a canvis inesperats, i ajusteu-les d'acord a les vostres necessitats.

Exportar les alarmes a calendaris externs

Podeu exportar les alarmes del KAlarm a altres fitxers de calendari, ja siguin les alarmes seleccionades a la llista d'alarmes, o totes les alarmes d'un calendari d'alarmes. Els mètodes per a fer-ho són els següents. Independentment del mètode utilitzat, podeu crear un fitxer de calendari nou o afegir les alarmes exportades a un fitxer de calendari existent. Per afegir-les, marqueu Annexa a un fitxer existent en el diàleg de selecció de fitxers. En cas contrari, se sobreescriurà qualsevol fitxer existent.

 • Per exportar les alarmes actualment seleccionades a la llista d'alarmes, feu clic dret sobre la selecció i escolliu Exporta... des del menú contextual, o utilitzeu FitxerExporta les alarmes seleccionades... al menú principal.

 • Per exportar totes les alarmes des d'un calendari, feu clic dret sobre un calendari a la llista de calendaris, i escolliu Exporta... des del menú contextual.

Importar les dates de naixement des del KAddressBook

Podeu definir les alarmes visuals per a les dates de naixement desades al KAddressBook, emprant FitxerImporta les dates de naixement.... Això mostrarà un diàleg que us permetrà seleccionar per a quines dates de naixement crear alarmes.

 • En el grup de caselles Text de l'alarma, podreu definir el text que es mostrarà en els missatges d'alarma de data de naixement. El text del missatge es crea mitjançant la combinació del text de Prefix, seguit del nom de la persona, seguit del text de Sufix. No s'afegiran espais, de manera que recordeu incloure qualsevol espai necessari al final de Prefix i al començament de Sufix.

  Nota

  Si canvieu el text de l'alarma, es tornarà a avaluar la llista de selecció de la data de naixement.

 • A la llista Selecció de les dates de naixement, seleccioneu les dates de naixement per a les que voleu crear alarmes. Tingueu en compte que la llista només mostrarà les entrades del KAddressBook que continguin una data de naixement i que encara no tinguin una alarma en el format actualment definit en el grup de caselles Text de l'alarma.

 • La resta de controls són els mateixos que per a les alarmes de Text en el diàleg d'edició de l'alarma.

Si heu configurat els calendaris d'alarmes, les alarmes s'afegiran al calendari d'alarmes actiu per omissió, o si s'ha seleccionat l'opció de preguntar per les alarmes i plantilles noves en el diàleg de configuració, se us demanarà pel calendari a utilitzar.

Desfer/refer

Podeu desfer i refer els canvis més recents realitzats durant la sessió actual del KAlarm. La majoria de les accions es poden desfer, inclosa la creació, edició i supressió de les alarmes i les plantilles d'alarma, així com la reactivació de les alarmes. Per evitar l'ús excessiu de recursos per part de l'historial de desfer, el nombre de canvis emmagatzemats es limita als últims 12.

Per a desfer l'últim canvi, seleccioneu EditaDesfés. Per refer l'últim canvi que s'ha desfet, seleccioneu EditaRefés.

Per a desfer un canvi que no sigui l'últim, feu clic al botó Desfés a la barra d'eines i manteniu premut el botó del ratolí. Es mostrarà una llista d'accions des de la qual podreu escollir l'acció a desfer. Si no veieu l'acció que esteu cercant, recordeu que primer podríeu necessitar desfer els canvis més recents, dels quals depèn el canvi desitjat. Per exemple, podeu editar una alarma i després suprimir-la, no podreu desfer l'edició fins no haver desfet la supressió.

Refer un canvi que no sigui l'últim es pot fer d'una manera similar, utilitzant el botó Refés de la barra d'eines.