El manual del KTimer

Spehr, A. L.

Traductor: Albert Astals Cid
Traductor: Antoni Bella
revisió Aplicacions 18.04 (4 de març de 2018)

El KTimer és una aplicació que permet iniciar una aplicació després que hagi transcorregut una certa quantitat de temps.