El manual de KDiskFree

Singer, Jonathan

Kropfberger, Michael

Traductor: Albert Astals Cid
revisió Aplicacions 16.08 (13 d'abril de 2016)

El KDiskFree mostra els dispositius de fitxers disponibles i informació quant a ells.