Capítol 3. Treballant amb Umbrello UML Modeller

Aquest capítol us presentarà la interfície d'usuari del Umbrello UML Modeller i us explicarà tot el que necessiteu conèixer per començar amb el modelat. Totes les accions en Umbrello UML Modeller són accessibles a través del menú i les barres d'eines, però Umbrello UML Modeller també fa un ús intensiu dels menús contextuals del botó dret del ratolí. Podeu clicar amb el botó dret del ratolí en la majoria d'elements en l'àrea de treball de Umbrello UML Modeller o en la vista en arbre per obtenir un menú amb les funcions més útils que poden ser aplicades a l'element particular sobre el que esteu treballant. Alguns usuaris troben això una mica confús al començament perquè estan més familiaritzats a treballar amb el menú o les barres d'eines, però una vegada que us acostumeu clicar amb el botó dret del ratolí accelerarà el vostre treball.

Interfície d'usuari

La finestra principal de Umbrello UML Modeller està dividida en tres àrees que us ajuden a mantenir una vista general del vostre sistema sencer i accedir als diferents diagrames de manera ràpida mentre treballeu en el vostre model.

Les tres àrees s'anomenen:

  • Vista en arbre

  • Àrea de treball

  • Finestra Documentació i Historial d'ordres

La interfície d'usuari del Umbrello UML Modeller

La interfície d'usuari del Umbrello UML Modeller

Vista en arbre

La vista en arbre està ubicada normalment en la part superior esquerra de la finestra i mostra la totalitat dels diagrames, classes, actors i els casos d'ús que construeixen el model. La vista en arbre us permet obtenir una vista general ràpida dels elements que componen el model. La vista en arbre també us dóna un accés ràpid per commutar entre els diferents diagrames del model i inserir elements del model en el diagrama actual.

Si esteu treballant en un model amb alguna cosa més que unes poques classes i diagrames la vista en arbre us pot ajudar a estar a sobre de les coses organitzant els elements del model en carpetes. Podeu crear carpetes seleccionant l'opció apropiada del menú contextual (clic amb el botó dret del ratolí en una de les carpetes de la vista en arbre) i podeu organitzar els elements movent-los a la carpeta apropiada (arrossegant i deixant anar)

Finestra Documentació i Historial d'ordres

Les finestres Documentació i Historial d'ordres són la petita finestra ubicada a la part inferior esquerra de Umbrello UML Modeller i us dóna una vista prèvia ràpida de la documentació per l'element actualment seleccionat i l'historial d'ordres de la sessió de treball. La finestra de documentació és més aviat petita perquè està pensada simplement perquè pugueu fer una ullada a la documentació de l'element i al resum de l'historial d'ordres prenent l'espai mínim possible de la pantalla. Si necessiteu veure la documentació més detalladament sempre podeu obrir les propietats de l'element.

Àrea de treball

L'àrea de treball és la finestra principal en Umbrello UML Modeller i és on es du a terme l'acció real. Usareu l'àrea de treball per editar i visualitzar els diagrames en el model. L'àrea de treball mostra el diagrama actiu actualment. Actualment només es pot visualitzar un diagrama alhora en l'àrea de treball.