Capítol 2. Conceptes bàsics de l'UML

Quant a UML

Aquest capítol us dóna una vista general ràpida dels conceptes bàsics de UML. Tingueu en compte que aquesta no és una guia d'aprenentatge global de UML sinó més aviat una breu introducció a UML que es pot llegir com una guia d'aprenentatge de UML. Si voleu aprendre més quant al llenguatge de modelat unificat, o en general quant a l'anàlisi i disseny de programari, adreceu-vos a un dels molts llibres disponibles quant al tema. Hi ha també una gran quantitat de guies d'aprenentatge a Internet que podeu prendre com a punt de partida.

El llenguatge unificat de modelat (UML) és un llenguatge per fer diagrames o notació per especificar, visualitzar i modelar documents de sistemes de programari orientat a objectes. UML no és un mètode de desenvolupament, això significa que no us diu el que heu de fer primer i el que heu de fer a continuació o com heu de dissenyar el sistema, però us ajuda a visualitzar el vostre disseny i comunicar-vos amb els altres. UML és controlat pel grup Object Management (OMG) i és l'estàndard de l'industria per descriure gràficament el programari.

UML està dissenyat pel disseny de programari orientat a objectes i té un ús limitat per a altres paradigmes de programació.

UML es composa de molts elements de model que representen les diferents parts d'un sistema de programari. Els elements UML s'usen per crear diagrames, que representen una certa part, o un punt de vista del sistema. Umbrello UML Modeller implementa els següents tipus de diagrames: