Capítol 5. Altres característiques

Altres característiques de Umbrello UML Modeller

Aquest capítol explica breument algunes de les altres característiques que us ofereix Umbrello UML Modeller.

Copiat d'objectes com a imatges PNG

A part d'oferir-vos la còpia normal, la funcionalitat de retallar i enganxar que podríeu esperar per a copiar objectes entre diferents diagrames, Umbrello UML Modeller pot copiar els objectes com a imatges PNG de manera que pugueu inserir-los en qualsevol altre tipus de document. No necessiteu fer res especial per a usar aquesta característica, simplement seleccioneu un objecte d'un diagrama (classe, actor, etc.) i copieu-lo (Ctrl+C, o usant el menú), llavors obriu un document Words del Calligra (o qualsevol programa en el que pugueu enganxar imatges) i seleccioneu Enganxa. Aquesta és una gran característica per exportar parts del diagrama com a imatges senzilles.

Exportació a una imatge

També podeu exportar un diagrama complet com una imatge. L'única cosa que necessiteu fer és seleccionar el diagrama que voleu exportar, i a continuació l'opció del menú Diagrama, Exporta com a imatge....

Impressió

Umbrello UML Modeller permet imprimir diagrames individuals. Premeu el botó Imprimeix de la barra d'eines de l'aplicació o seleccioneu l'opció Imprimeix del menú Fitxer i obtindreu un diàleg d'impressió estàndard del KDE des d'on podreu imprimir els vostres diagrames.

Carpetes lògiques

Per organitzar millor el model, especialment per a projectes grans, podeu crear carpetes lògiques en la vista en arbre. Simplement seleccioneu l'opció NouCarpeta del menú contextual de les carpetes predeterminades de la vista en arbre per crear-la. Les carpetes poden estar imbricades, i podeu moure objectes arrossegant-los i deixant-los anar des d'una carpeta a una alta.

Organització del model amb carpetes lògiques en Umbrello UML Modeller

Organització del model amb carpetes lògiques en Umbrello UML Modeller