Capítol 1. Introducció

Umbrello UML Modeller és una eina de diagrames UML que us pot ajudar en el procés de desenvolupament de programari. Especialment durant les fases d'anàlisi i disseny d'aquest procés, Umbrello UML Modeller us ajuda a obtenir un producte d'alta qualitat. UML també es pot usar per documentar els vostres dissenys de programari per ajudar-vos a vós i als vostres companys desenvolupadors.

Tenir un bon model del vostre programari és la millor manera de comunicar-vos amb altres desenvolupadors que treballen en el projecte i amb els vostres clients. Un bon model és extremadament important per projectes de mitjana i gran envergadura, però també és molt útil pels petits. Encara que esteu treballant en un petit projecte d'una sola persona us beneficiareu d'un bon model perquè us dóna una vista general que us pot ajudar a programar bé les coses a la primera.

UML és el llenguatge per fer diagrames usat per descriure aquests models. Podeu representar les vostres idees en UML usant diferents tipus de diagrames. Umbrello UML Modeller 2.11 implementa els següents tipus:

  • Diagrama de classes

  • Diagrama de seqüències

  • Diagrama de col·laboració

  • Diagrama de casos d'ús

  • Diagrama d'estats

  • Diagrama d'activitats

  • Diagrama de components

  • Diagrama de desplegament

  • Diagrama de relació d'entitats

Podeu trobar més informació quant a UML en el lloc web de OMG, http://www.omg.org que va crear l'estàndard UML.

Desitgem que gaudiu del Umbrello UML Modeller i que us ajudi a crear programari d'alta qualitat. Umbrello UML Modeller és un programari lliure i disponible de forma gratuïta, la única cosa que us demanem és que informeu de qualsevol error, problema o suggeriment als desenvolupadors del Umbrello UML Modeller en o http://bugs.kde.org.