El manual de Umbrello UML Modeller

El autors de Umbrello UML Modeller

Traductor: Manuel Tortosa
revisió 2.11.0 (1 de juny de 2013)

Umbrello UML Modeller ajuda al procés de desenvolupament de programari usant el llenguatge unificat de modelat (UML) estàndard de la industria que us permet crear diagrames per a dissenyar i documentar els vostres sistemes.