Edició dels models

En Umbrello UML Modeller, hi ha bàsicament dos maneres d'editar els elements del model.

  • Editar els elements del model directament a través de la vista en arbre

  • Editar els elements a través d'un diagrama

Usant el menú contextual dels diferents elements en la vista en arbre podreu afegir, eliminar, i modificar la majoria dels elements del model. Clicant amb el botó Dret en les carpetes en la vista d'arbre se us donarà opcions per crear els diferents tipus de diagrames així com, depenent de si la carpeta és una Vista de casos d'ús o una Vista lògica, els actors, els casos d'ús, les classes, etc.

Una vegada que heu afegit elements al model també podeu editar un element accedint al seu diàleg de propietats, que trobareu seleccionant l'opció Propietats del menú contextual mostrat en clicar amb el botó dret en els elements en la vista en arbre.

També podeu editar el model creant o modificant elements a través dels diagrames. Es donen més detalls de com fer això en les següents seccions.