Capítol 7. Copyright

Copyright 2001, Paul Hensgen

Copyright 2002-2014 Els autors de Umbrello UML Modeller.

Aquesta documentació està llicenciada sota els termes de la Llicència de Documentació Lliure de GNU.

Aquest programa està llicenciat sota els termes de la Llicència Pública General de GNU.