Importació de codi

Umbrello UML Modeller pot importar codi font dels vostres projectes existents per ajudar-vos a construir models dels vostres sistemes. Umbrello UML Modeller 2 només implementa codi font ActionScript, Ada, C++, C#, D, IDL, Java™, Javascript, MySQL i Pascal.

Per importar classes en el model, seleccioneu l'entrada Assistent d'importació de codi... del menú Codi. En el diàleg de fitxer seleccioneu els fitxers que contenen la declaració de classes i premeu Següent > després Importació inicial i Finalitza. S'importaran les classes i podreu trobar-les com a part del model en la vista en arbre. Noteu que Umbrello UML Modeller no crearà cap tipus de diagrama per a mostrar les classes, només s'importaran en el model de manera que podeu usar-les més tard en qualsevol diagrama que vulgueu.

Menú per importar codi font en Umbrello UML Modeller

Menú per importar codi font en Umbrello UML Modeller