Afegir o eliminar diagrames

El model UML consisteix en un conjunt d'elements UML i les associacions entre ells. No obstant això no podeu veure el model directament, heu d'usar els Diagrames per veure'l.

Creació de diagrames

Per crear un nou diagrama en el model simplement seleccioneu el tipus de diagrama que necessiteu del submenú Nou en el menú Diagrama i donar-li un nom. El diagrama serà creat i activat, i podreu veure'l immediatament en la vista en arbre.

Recordeu que Umbrello UML Modeller fa extensiu l'ús dels menús contextuals: també podeu clicar amb el botó dret del ratolí en una carpeta en la vista en arbre i seleccionar el tipus de diagrama apropiat del submenú Nou en el menú contextual. Noteu que podeu crear diagrames de casos d'ús només en les carpetes de vista de casos d'ús, i els altres tipus de diagrames només es poden crear en les carpetes de vista lògica.

Eliminar diagrames

Si necessiteu eliminar un diagrama del model, podeu fer-ho activant-lo i seleccionant Esborra del menú Diagrama. També podeu aconseguir això seleccionant Esborra del menú contextual dels diagrames en la vista en arbre

Com que suprimir un diagrama és una cosa seriosa que pot causar la pèrdua de treball si es fa accidentalment, Umbrello UML Modeller us demanarà que confirmeu l'operació de supressió abans d'eliminar realment el diagrama. Una vegada que s'hagi suprimit un diagrama i s'hagi desat el fitxer no hi ha forma de desfer l'acció.

Reanomenar els diagrames

Si voleu canviar el nom d'un diagrama existent podeu fer-ho fàcilment seleccionant l'opció Reanomena del seu menú botó dret del ratolí en la vista en arbre.

Una altra manera de reanomenar un diagrama és fer-ho a través del seu diàleg de propietats, que podeu obtenir seleccionant Propietats del seu menú contextual o fent-hi doble clic en la vista en arbre.