El manual del KDE Screen Ruler

Watts, Lauri

Traductor: Antoni Bella
revisió 5.0 (Aplicacions 17.08) (14 de juny de 2017)

El KDE Screen Ruler es pot utilitzar per a mesurar objectes a la pantalla.