Capítol 6. Crèdits i llicència

El Gwenview actualment és mantinguda per en Aurélien Gâteau

Aquest document ha estat escrit per en Christopher Martin

Aquest document ha estat actualitzat per al KDE 4 per en Henry de Valence

Traductor/Revisor de la documentació: Antoni Bella

Aquesta documentació està llicenciada sota els termes de la Llicència de Documentació Lliure de GNU.

Aquest programa està llicenciat sota els termes de la Llicència Pública General de GNU.