Vista de la imatge

Mostra la transparència amb

Trieu com es representarà el fons de la trama transparent o les imatges SVG.

 • Fons circumdant — Utilitzeu el color de fons des de la pàgina General.

 • Fons de tauler d'escacs — Utilitzeu el fons tradicional d'un tauler d'escacs.

 • Fons de color sòlid — Utilitzeu un color que es pugui triar amb el selector de color.

Comportament de la roda del ratolí

Selecciona com es comporta el desplaçament per sobre d'una imatge en el mode de vista.

 • Desplaçament — Quan amplieu, es posicionarà la imatge verticalment. En cas contrari, no passarà res.

 • Navega — Canvia a la imatge següent o anterior.

 • Zoom — Usa la roda del ratolí per apropar/allunyar la imatge actual.

Mode de zoom

Permet triar com funcionarà el zoom en el mode de vista.

 • Ajusta automàticament cada imatge — Redimensiona automàticament les imatges a la subfinestra de visualització.

 • Mantén el mateix zoom i posició — Utilitza el mateix nivell de zoom per a totes les imatges.

 • Zoom i posició per a cada imatge — Utilitza nivells de zoom individuals per a cada imatge.

 • Augmenta les imatges petites — Marcar aquest element per a fer que el Gwenview ampliï les imatges més petites en el mode de vista.

Animacions

Permet triar com es farà l'esvaïment entre les imatges en el mode de vista.

 • OpenGL — Utilitza les animacions accelerades pel maquinari.

 • Programari — No utilitzeu les animacions accelerades pel maquinari. Seleccioneu aquesta opció si l'OpenGL no funciona satisfactòriament, però encara voleu un esvaïment entre les imatges.

 • Cap — No utilitza cap animació quan es canvia entre les imatges.

Barra de miniatures

Permet configurar la barra de miniatures.

 • Orientació

  • Horitzontal — Mostra una franja horitzontal de miniatures a sota de la imatge.

  • Vertical — Mostra una franja vertical de miniatures a la dreta de la imatge.

 • Nombre de files — Utilitzeu el botó de selecció de valors per a canviar el nombre de files a la barra de miniatures