General

Vídeos

Marqueu la casella de selecció Mostra els vídeos per a permetre que el Gwenview mostri els vídeos entre les imatges.

Color de fons

Moveu el control lliscant per a canviar el color del fons gris al mode Navega i Vista des del negre (la posició més a l'esquerra) fins al blanc (la posició més a la dreta).

Qualitat en desar a JPEG

Configuració de la qualitat del desament/compressió a JPEG, el qual es pot solapar temporalment en el diàleg Desa com a quan es desa un fitxer com a JPEG. En desar un fitxer JPEG existent amb un nom nou o després de realitzar una edició sense pèrdua (p. ex., gir, el qual només canviarà l'etiqueta de gir a l'EXIF), l'aparença del fitxer no canviarà perquè no es realitzarà una manipulació real de la imatge.

Accions de les miniatures

Si els botons d'acció de les miniatures s'han de mostrar com a superposicions sobre les miniatures de les imatges.

  • Tots els botons — Mostra tots els botons

  • Mostra només el botó de selecció — Mostra només el botó selecciona/desselecciona

  • Cap — No mostra cap botó de miniatura