El manual del Parley

Gladhorn, Frederik

Eller, Sabine

Laidig, Daniel

Singh, Amarvir

Traductor: Antoni Bella
revisió 2.10 (Aplicacions 16.04) (12 de maig de 2016)

Parley és un entrenador de vocabulari. Us ajuda a memoritzar el vostre vocabulari, per exemple, quan esteu aprenent un idioma estranger. Parley no es limita a l'aprenentatge d'idiomes, ja que és compatible amb una multitud d'assumptes.


Llistat de taules

5.1. Pronoms personals en anglès