El manual del KHangMan

Mahfouf, Anne-Marie

Traductor: Antoni Bella
revisió 3.0 (Aplicacions 16.04) (25 d'abril de 2016)

El KHangMan és el clàssic joc del penjat per a la canalla.