El manual de KBruch

Stein, Sebastian

Mahfouf, Anne-Marie

Traductor: Daniel Fortuny Anguera
Traductor: Antoni Bella
revisió KBruch 5.0 (Aplicacions 15.12) (27 de setembre de 2015)

KBruch és un programa senzill per a practicar càlcul amb fraccions i percentatges. Es proposen diversos exercicis i podeu utilitzar el mode d'aprenentatge per a practicar amb fraccions. El programa comprova l'entrada de l'usuari i proporciona una resposta.