Associacions de fitxer

McBride, Mike

Traductor: Antoni Bella
revisió Plasma 5.8 (11 de novembre de 2016)

Associacions de fitxer

Introducció

Un dels aspectes més còmodes del KDE, és la seva habilitat per associar automàticament un fitxer de dades amb la seva aplicació. Per exemple, quan feu clic a sobre del vostre document preferit del Calligra Words en el gestor de fitxers, automàticament el KDE engegarà el Calligra Words i hi carregarà aquest fitxer per a poder-hi treballar.

En l'exemple anterior, el fitxer de dades del Calligra Words està associat amb el Calligra Words (l'aplicació). Aquestes associacions de fitxers són crucials per al funcionament del KDE.

Quan s'instal·la el KDE, automàticament es creen cents d'associacions de fitxers per a la majoria dels tipus de dades més comuns. Aquestes associacions inicials estan basades en el programari normalment inclòs i en les preferències d'usuari més comunes.

Malauradament, el KDE no pot:

 • predir qualsevol possible combinació de programari i fitxers de dades

 • preparar-se per als formats de fitxer encara no inventats

 • o predir qualsevol aplicació preferida per a certs formats de fitxer

Les podeu canviar o afegir-ne de noves emprant aquest mòdul.

Cada associació de fitxer es registra com a un tipus MIME. MIME significa «Multipurpose Internet Mail Extensions». Això permet que un ordinador determini el tipus de fitxer sense obrir-lo ni analitzar el format de tots i cadascun dels fitxers.

Com usar aquest mòdul

Podeu engegar aquest mòdul obrint l'Arranjament del sistema i seleccionant Aplicacions a la categoria Personalització. Alternativament, podeu engegar-lo escrivint kcmshell5 filetypes des del terminal o al KRunner.

Les associacions de fitxer estan organitzades en diverses categories i com a mínim tindran:

 1. Application

 2. Audio

 3. Image

 4. Inode

 5. Message

 6. Multipart

 7. Text

 8. Video

Totes les associacions de fitxer estan ordenades en una d'aquestes categories.

Nota

No hi ha una diferència funcional entre cap de les categories. Aquestes estan dissenyades per a ajudar-vos a organitzar les associacions de fitxer, però no alteren les associacions d'una manera determinada.

Les categories es llisten al quadre anomenat Tipus coneguts.

Podeu explorar cadascuna d'aquestes categories i veure les associacions de fitxers que contenen, simplement feu doble clic en el nom de la categoria que desitgeu veure i a sota seu se us presentarà una llista dels tipus MIME associats.

Suggeriment

També podeu cercar un tipus MIME en particular emprant al quadre de cerca. Aquest quadre de cerca s'anomena Cerca el tipus de fitxer o patró del nom de fitxer i està a sobre de la llista de categories.

Simplement escriure la primera lletra del tipus MIME en el que esteu interessat. Les categories s'expandiran automàticament i tan sols es mostraran els tipus MIME que incloguin aquesta lletra.

Aleshores podreu introduir un segon caràcter i els tipus MIME es restringiran als que continguin aquests dos caràcters.

Afegir un tipus MIME nou

Si desitgeu afegir un tipus MIME nou a les vostres associacions de fitxer, podeu fer clic a sobre del botó Afegeix.... Apareixerà un petit diàleg. Seleccioneu la categoria des de la llista desplegable anomenada Grup, i introduïu-hi el nom MIME en l'espai anomenat Nom del tipus. Feu clic a D'acord per afegir aquest nou tipus MIME o feu clic a Cancel·la per a no afegir-ne cap.

Eliminar un tipus MIME

Si desitgeu eliminar un tipus MIME, simplement seleccioneu-lo fent clic una sola vegada a sobre del nom del tipus MIME. Després feu clic a sobre del botó Elimina. El tipus MIME serà esborrat immediatament.

Només podreu eliminar els vostres propis tipus MIME.

Editar les propietats d'un tipus MIME

Abans de poder editar les propietats d'un tipus MIME, primer haureu d'especificar el tipus MIME. Simplement navegueu per les categories fins a trobar un tipus MIME que vulgueu editar i aleshores feu clic una vegada a sobre seu.

Tan aviat com l'hàgiu seleccionat, els valors actuals del tipus MIME apareixeran a la finestra del mòdul.

Observareu que els valors actuals estan dividits en dues pestanyes: General i Incrustat

General

En aquesta pestanya hi ha 4 propietats per a cada tipus MIME:

 1. Icona del tipus MIME serà la icona visible quan s'empri el Dolphin o el Konqueror com a gestor de fitxers.

 2. Patrons del fitxer és un patró de cerca que el KDE utilitzarà per a determinar-ne el tipus MIME.

 3. Descripció és una breu descripció del tipus de fitxer. Això pot resultar-vos molt útil.

 4. Ordre de preferència de l'aplicació determina quines aplicacions estan associades amb el tipus MIME especificat.

Pestanya Incrustat

La pestanya Incrustat permet determinar si un fitxer serà visualitzat a dintre d'una finestra del gestor de fitxers, o si s'engegarà l'aplicació.

Canviar la icona

Per a canviar la icona, simplement feu clic a sobre del botó de la icona. Apareixerà un diàleg que us mostrarà totes les icones disponibles. Simplement feu clic una vegada a sobre de la icona de la vostra elecció i feu clic a D'acord.

Editar els patrons dels tipus MIME

El quadre anomenat Patrons del fitxer determina els fitxers a incloure en aquest tipus MIME.

Normalment els fitxers se seleccionen basant-se en el seu sufix. (Exemples: Els fitxers que acaben per .wav són fitxers de so, utilitzen el format WAV i els fitxers que acaben per .c són fitxers de programes escrits en C).

Hauríeu d'introduir la vostra màscara per al nom de fitxer en aquest quadre combinat.

L'asterisc (*) és un caràcter de comodí que s'utilitzarà amb gairebé totes les màscares de tipus MIME. Una xerrada completa resta més enllà de l'objectiu d'aquest manual, però és important entendre que l'asterisc (en aquest context), «concorda» amb qualsevol nombre de caràcters. Per exemple, *.pdf concorda amb Fitxerdades.pdf, Gràfics.pdf i Usuari.pdf, però no un PDF, Fitxerdades.PDF o .pdf.

Suggeriment

És beneficiós el fet de disposar de diverses màscares. Una per a minúscules, una per a majúscules, etc. Això ajudarà que el KDE en determini el tipus amb més precisió.

Editar una descripció del tipus MIME.

Podeu introduir una petita descripció del tipus MIME en el quadre de text anomenat Descripció. Aquesta etiqueta només és una ajuda i no afectarà la funció del tipus MIME.

Editar les associacions a aplicacions

Hi ha cinc botons (Amunt, Avall, Afegeix, Edita i Elimina) i un quadre de llista (amb un llistat de les aplicacions) que s'utilitza per a configurar les aplicacions.

El quadre de llista conté una llista de totes les aplicacions associades amb un tipus MIME específic. La llista està en un ordre específic. L'aplicació superior serà la primera aplicació seleccionada. La següent aplicació de la llista serà la segona, etc.

Nota

Quin significat té el que hi hagi més d'una aplicació per a cada tipus MIME? Per a què és necessari?

Començarem indicant-vos que el KDE ve preconfigurat amb centenars d'associacions de fitxer. La realitat és, que cada sistema en el qual s'instal·la el KDE disposa d'una selecció d'aplicacions diferent. Permetent múltiples associacions per a cada tipus MIME, d'aquesta manera el KDE pot continuar operant quan una certa aplicació no està instal·lada en el sistema.

Per exemple:

Per al tipus MIME pdf, hi ha dues aplicacions associades amb aquest tipus de fitxer. El primer programa s'anomena Okular. Si el vostre sistema no el té instal·lat, aleshores automàticament el KDE engegarà la segona aplicació Krita. Com podeu veure, això ajuda a fer que el KDE continuï executant-se sense problemes mentre se li afegeixen o sostrauen aplicacions.

Hem establert que l'ordre és important. Podeu canviar l'ordre de les aplicacions fent clic a sobre de l'aplicació que desitgeu moure i després fent clic a Amunt o Avall. Això desplaçarà l'aplicació actualment seleccionada amunt o avall per la llista d'aplicacions.

Podreu afegir-hi aplicacions noves fent clic al botó anomenat Afegeix. Apareixerà un diàleg. Utilitzant-lo podreu seleccionar l'aplicació que voleu emprar per a aquest tipus MIME. Feu clic a D'acord quan hàgiu finalitzat i l'aplicació s'afegirà a la llista actual.

Per a canviar les opcions d'una aplicació per a un tipus MIME en particular seleccioneu-lo en la llista i premeu el botó Edita.... S'obrirà un nou diàleg amb General, Permisos i Aplicacions. A la pestanya Aplicacions podeu editar Nom, Descripció i Comentari. En el camp Ordre poden haver-hi diversos arguments després de l'ordre, que seran substituïts pels valors reals quan el programa sigui executat:

 • %f - un nom de fitxer únic

 • %F - una llista de fitxers; emprat per a aplicacions que poden obrir diversos fitxers locals alhora

 • %u - un URL únic

 • %U - un llistat d'URL

 • %d - la carpeta del fitxer a obrir

 • %D - un llistat de carpetes

 • %i - la icona

 • %m - la miniicona

 • %c - la llegenda

Podeu eliminar una aplicació (assegurant-vos d'aquesta manera que l'aplicació no s'executarà amb aquest tipus MIME) fent clic una vegada a sobre del nom de l'aplicació i fent clic en el botó Elimina.

Suggeriment

És una bona idea emprar els botons Amunt i Avall per ajustar l'aplicació no desitjada cap a posicions de la llista de menys prioritat, en comptes d'eliminar-la per complet de la llista. Una vegada eliminada l'aplicació, si la vostra aplicació preferida es veiés compromesa, no n'hi hauria cap altra per a visualitzar les dades del document.

Incrustat

Aquests paràmetres sols són vàlids per al Konqueror quan s'utilitza com a gestor de fitxers. El Dolphin no pot utilitzar vistes incrustades i sempre obre el fitxer a l'aplicació associada.

Fent clic a la pestanya Incrustat, se us presentaran quatre botons d'opció en el grup Acció per al clic esquerre. Això determinarà el mode en què el gestor de fitxers visualitzarà el tipus MIME seleccionat:

Mostra el fitxer al visor incrustat

Si seleccioneu aquesta opció, el fitxer serà mostrat a dintre de la finestra del gestor de fitxers.

Mostra el fitxer en un visor separat

Aquesta opció farà que es creï una finestra separada quan es mostri aquest tipus MIME.

Usa l'arranjament per al grup «application»

Aquesta opció ocasionarà que el tipus MIME empri l'arranjament per al grup del tipus MIME. (Si esteu editant un tipus MIME «audio», aleshores s'utilitzaran les opcions per al grup «audio»).

Pregunta si es desa al disc

Aquest paràmetre sols s'aplica al Konqueror en el mode navegador i determina si el fitxer es mostrarà en un visor incrustat, o al contrari, si s'ha de demanar per a desar el fitxer al disc.

A sota d'això hi ha un quadre de llista anomenat Ordre de preferència dels serveis.

Quan utilitzeu un gestor de fitxers com el Dolphin o el Konqueror, podreu fer clic amb el botó dret del ratolí i us apareixerà un menú amb una entrada anomenada Obre amb.... Aquest quadre de llista contindrà les aplicacions que apareixeran, en l'ordre d'aparició especificat en aquest menú.

Podeu utilitzar els botons Amunt i Avall per a canviar-ne l'ordre.

Fer que els canvis siguin permanents

Una vegada realitzats els canvis per a qualsevol tipus MIME, podeu fer clic a Aplica per a fer que els vostres canvis siguin permanents, però encara estareu en aquest mòdul.