Capítol 6. Atributs de la finestra

Els atributs que es poden establir s'agrupen segons la seva funció en tres pestanyes:

  1. Mida i posició

  2. Organització i accés

  3. Aparença i esmenes

Cada atribut té un conjunt de paràmetres que determinen la seva disposició.

Paràmetres

Cada atribut, mínimament, accepta un dels següents paràmetres. De manera addicional, els arguments específics de l'atribut són llistats amb cada definició de l'atribut.

No afecta

Assegura que una regla posterior, que coincideix amb la finestra, no afectarà l'atribut.

Aplica inicialment

Inicia la finestra amb l'atribut i deixa que sigui canviat en temps d'execució.

Recorda

Utilitza el valor de l'atribut tal com es defineix a la regla i si es canvia en temps d'execució, desarà i utilitzarà el nou valor al seu lloc.

Força

El valor no es podrà canviar en temps d'execució.

Aplica ara, Força temporalment

Aplica/Força l'ajustament un cop i desfà l'atribut. La diferència entre els dos és en temps d'execució, Aplica ara permet que l'atribut sigui canviat i Força temporalment prohibeix que sigui alterat fins que se surti de totes les finestres afectades.

Avís

Per Aplica ara, si la regla no té altres atributs establerts, la regla s'eliminarà després de l'avaluació, mentre que Força temporalment, la regla s'eliminarà després que se surti de l'última finestra afectada.