Editor de regles

L'editor es compon de quatre pestanyes:

  1. Coincidència de la finestra

  2. Mida i posició

  3. Organització i accés

  4. Aparença i esmenes

Com el seu nom indica, Coincidència de la finestra s'utilitza per especificar els criteris perquè coincideixin amb una o més finestres. Les altres tres pestanyes s'utilitzen per modificar els atributs de les finestres coincidents.

Suggeriment

Els plafons també es poden veure afectats.

Coincidència de la finestra

Cada regla de finestra té un criteri de Coincidència de finestra especificat per l'usuari. KWin utilitza els criteris per determinar si la regla és aplicable a una aplicació.

Atributs de la finestra

Juntament amb els criteris de coincidència de la finestra, cada regla de la finestra té un conjunt d'Atributs de la finestra. Els atributs substituiran l'ajustament de l'aplicació corresponent i s'aplicaran abans que KWin mostri la finestra.