Forçar una finestra per anar al damunt

Per presentar una finestra activa al damunt, establiu el seu atribut Prevenció de robatori de focus a No, típicament, en conjunció amb el paràmetre Força: