Capítol 9. Crèdits i llicència

Copyright de la documentació, vegeu la pàgina historial «KWin Rules» d'UserBase.

Traductor de la documentació: Antoni Bella

Aquesta documentació està llicenciada sota els termes de la Llicència de Documentació Lliure de GNU.