Atributs

Suggeriment

El botó Detecta les propietats de la finestra omplirà els valors específics dels atributs. Per a més informació, vegeu Coincidència de la finestra. Per exemple, els valors d'alçada i amplada de l'atribut de Mida són establerts a l'alçada i amplada detectades a la finestra.

Suggeriment

Els arguments Sí/No s'utilitzen per activar o desactivar els atributs. Ser indulgents amb la gramàtica, ens ajudarà a comprendre com serà processat un ajustament. Per exemple, quan l'atribut de Ignora la barra de tasques s'estableix a No es fa que no s'ignori la barra de tasques. En altres paraules, mostra la finestra a la barra de tasques.

Mida i posició

Posició

Posiciona des de la part superior esquerra de la finestra a les coordenades x,y especificades.

Suggeriment

L'origen del KWin, (0,0), és la part superior esquerra de l'escriptori.

Mida

L'amplada i alçada de la finestra.

Maximitzada horitzontalment, Maximitzada verticalment

Aquests atributs s'utilitzen per canviar el màxim horitzontal/mínim horitzontal de la finestra.

Escriptori, Activitat, Pantalla

Situa la finestra sobre l'Escriptori (virtual), Activitat o Pantalla especificada. Utilitzeu Tots els escriptoris per a situar la finestra a tots els Escriptoris virtuals.

Pantalla completa, Minimitzada, Plegada

Activa o desactiva els atributs de la finestra per a pantalla completa, minimitzar i plegar. Per exemple, una finestra es pot minimitzar a l'inici o iniciar-se minimitzada, es pot o no forçar.

Suggeriment

L'atribut «maximitzada» s'emula mitjançant l'ús de Maximitzada horitzontalment i Maximitzada verticalment o Emplaçament inicial amb l'argument Maximitzada.

Emplaçament inicial

Substitueix l'estratègia de l'emplaçament global de la finestra amb un dels següents:

 • Omissió: utilitza l'estratègia d'emplaçament global de la finestra.

 • Sense emplaçament: a la part superior esquerra.

 • Superposició mínima: al lloc on no hi hagi altres finestres.

 • Maximitzada: inicia la finestra maximitzada.

 • Cascada: les escala pel títol.

 • Centrada: la centra a l'escriptori.

 • Aleatòria

 • A la cantonada superior esquerra

 • Sota el ratolí

 • A la finestra principal: restringeix l'emplaçament d'una finestra filla als límits de la finestra pare.

Ignora la geometria demanada

Alterna la possibilitat d'acceptar o ignorar la geometria de posició sol·licitada per la finestra. Per evitar conflictes entre l'estratègia de l'emplaçament per omissió i la sol·licitud de la finestra, l'estratègia d'emplaçament serà ignorada quan s'accepti la sol·licitud de la finestra.

Mida mínima, Mida màxima

La mida mínima i màxima permesa per la finestra.

Obeeix les restriccions de geometria

Alterna la possibilitat de complir amb relació d'aspecte sol·licitada per la finestra o per incrementar la base. Per entendre aquest atribut, es requereix alguna ambientació. En poques paraules, les finestres han de demanar al gestor de finestres, un increment de la base: el nombre mínim de píxels alçada X amplada per demanar el canvia de mida. Típicament, és 1x1. Tot i que, altres finestres, per exemple, els emuladors de terminal o els editors, utilitzen tipus de lletra fixa i demanen l'increment de la seva base en funció de la mida d'un caràcter.

Organització i accés

Mantén al damunt/per sota

Alterna si es vol mantenir la finestra al damunt o per sota de totes les altres.

Autoagrupa com a idèntiques

Alterna l'agrupació (coneguda comunament com per pestanyes -tabbing-) de les finestres.

Autoagrupa en primer pla

Alterna si fer la finestra activa quan sigui afegida a l'agrupament automàtic actual.

Autoagrupa per ID

Crea un grup a través d'un ID definit per l'usuari. Més d'una regla pot compartir el mateix ID per permetre que s'agrupin finestres aparentment no relacionades.

Ignora la barra de tasques

Alterna si es vol mostrar la finestra a la barra de tasques.

Ignora el paginador

Alterna si es vol mostrar la finestra al paginador.

Ignora el commutador

Alterna si es vol mostrar la finestra a la llista ALT+TAB.

Drecera

Assigna una drecera a la finestra. Quan es fa clic a Edita..., es presenten instruccions addicionals.

Aparença i esmenes

Sense barra de títol ni marc

Alterna si es vol mostrar la barra de títol i el marc al voltant de la finestra.

Esquema de color de la barra de títol

Escolliu un esquema de colors per a la barra de títol de la finestra.

Opacitat activa/inactiva

Quan la finestra està activa/inactiva, estableix la seva opacitat al percentatge especificat.

Suggeriment

Opacitat activa/inactiva només es pot veure afectada quan està activat Efectes d'escriptori.

Prevenció de robatori de focus

Quan una finestra requereix el focus, controla sobre una escala (des de Sense a Extrema) si accepta la sol·licitud i el lloc al damunt de totes les altres finestres, o ignora la seva sol·licitud (potencialment deixa la finestra al darrere de les altres):

 • Sense: Sempre concedeix el focus a la finestra.

 • Baixa

 • Normal

 • Alta

 • Extrema: La sol·licitud de focus de la finestra és denegada. Només es concedirà el focus de forma explícita demanant-ho mitjançant el ratolí.

Suggeriment

Vegeu Accepta el focus, per a crear una finestra de només lectura -no acceptarà cap entrada del teclat-.

Accepta el focus

Alterna si la finestra admetrà l'entrada del teclat. Fa la finestra de només lectura.

Ignora les dreceres globals

Alterna si es volen ignorar les dreceres globals (com es defineix a Arranjament del sistemaDreceres i gestosDreceres globals o executant kcmshell5 keys al konsole) mentre la finestra està activa.

Es pot tancar

Alterna si es vol mostrar el botó Tanca a la barra de títol.

Suggeriment

Una finestra de terminal encara pot ser tancada per l'usuari final, però, finalitzant la sessió del shell, tot i que utilitzant Accepta el focus en desactivar l'entrada del teclat es farà que sigui més difícil tancar la finestra.

Tipus de finestra

Canvia la finestra a un altre tipus i hereta les característiques d'aquesta finestra:

 • Finestra normal

 • Finestra de diàleg

 • Finestra d'utilitat

 • Acoblador (plafó)

 • Barra d'eines

 • Menú separable

 • Pantalla de presentació

 • Escriptori

 • Barra de menús aïllada

Avís

Utilitzar amb compte, ja que es poden introduir resultats no desitjats. Per exemple, una Pantalla de presentació serà tancada automàticament per KWin quan es faci clic.

Bloqueja la composició

Alterna la possibilitat de desactivar la composició mentre la finestra existeix. Si està activada la composició i la regla especifica desactiva la composició, mentre no existeixi cap finestra coincident, la composició romandrà desactivada. La composició es tornarà a activar quan se surti de l'última finestra coincident.