Capítol 8. Solucions d'aplicació

A continuació es presenten solucions per al mal comportament de les aplicacions.

Suggeriment

Si no esteu familiaritzat amb la creació de regles del KWin, vegeu aquest detallat exemple sobre el qual basar la nova regla.

Error en canviar la mida a pantalla completa

L'Emacs i el gVim, quan es maximitzen (mode de pantalla completa) i sota certes condicions us podeu trobar amb problemes a la mida de la finestra -vegeu Emacs window resizes ...-. Una regla del KWin evitarà el problema.

Suposant que hi ha oberta una finestra de l'Emacs:

  1. Utilitzeu Detecta les propietats de la finestra i seleccioneu la finestra de l'Emacs. Per només coincidir per nom de la classe principal deixeu les caselles de selecció sense marcar -per obtenir més informació, vegeu Coincidència de la finestra-

  2. En fer clic a D'acord a la finestra anterior s'ompliran els resultats a la pestanya Coincidència de la finestra. Introduïu un text significatiu al quadre de text Descripció:

  3. L'Emacs ignorarà la petició de pantalla completa activant l'atribut Obeeix les restriccions de geometria, desactivant-lo (amb No) per ignorar i seleccionant el paràmetre Força:

  4. Feu clic per completar la introducció de la regla.