Configuració de l'àudio i del vídeo

Kretz, Matthias

Traductor: Antoni Bella
revisió KDE
4.12 (5 de desembre de 2013)

Aquest mòdul de Arranjament del sistema us permet configurar el so i la preferència del dispositiu de vídeo, així com els dorsals utilitzats per Phonon.

Pestanya Preferències de dispositiu

A l'esquerra se us presenta una llista en arbre amb diferents categories de reproducció i de gravació. Per a cada categoria podeu escollir els dispositius a utilitzar.

Els elements Reproducció d'àudio i Gravació d'àudio defineixen l'ordre per omissió dels dispositius, es poden alterar per a cada subelement.

En fer clic al botó Aplica la llista de dispositius a... es mostra una caixa de diàleg que us permetrà copiar el valor seleccionat d'una categoria a moltes altres.

Ressalteu una categoria i els dispositius disponibles per a aquesta seran mostrats en la llista a la dreta. L'ordre d'aquesta determinarà la preferència. Si per alguna raó, Phonon no pot utilitzar el primer dispositiu, s'intentarà utilitzar el segon, etc.

Utilitzeu els botons Prefereix i Defereix per a canviar l'ordre i el botó Prova per a reproduir un so de prova en el dispositiu seleccionat.

Pestanya Arranjament del maquinari d'àudio

Les diverses llistes desplegables en aquesta pestanya permeten controlar plenament totes les targetes connectades al sistema.

Maquinari

Seleccioneu la Targeta de so i un Perfil disponible per utilitzar.

Configuració del dispositiu

Seleccioneu el Dispositiu de so i un Connector.

Situació de l'altaveu i proves o Nivells d'entrada

Per a un dispositiu de reproducció: Els botons en aquest plafó permeten provar cada altaveu per separat.

Per a un dispositiu de gravació: Un control lliscant mostra els Nivells d'entrada del Connector seleccionat.

Pestanya Dorsal

En el costat esquerre d'aquest mòdul hi ha un llistat dels dorsals de Phonon que es troben en el sistema. L'ordre aquí determina l'ús dels dorsals per part del Phonon. Per a canviar-lo utilitzeu els botons Prefereix i Defereix.