Ubicacions

Anderson, Michael

Mahfouf, Anne-Marie

Traductor: Antoni Bella
revisió Plasma 5.14 (10 de desembre de 2018)

Aquest, és un mòdul per a configurar els camins essencials per a l'escriptori Plasma™.

Configuració d'alguns dels camins del KDE

Camí de l'escriptori:

La carpeta «Desktop» conté tots els fitxers que veieu en un estri Vista de carpeta a l'escriptori. El camí per omissió sol ser ~/Desktop, però podeu canviar aquí la ubicació d'aquesta carpeta.

Camí de l'inici automàtic:

La carpeta «Autostart» conté aplicacions o enllaços a aplicacions o scripts que voleu iniciar quan s'inicia el Plasma™. Si voleu, podeu canviar la ubicació d'aquesta carpeta.

Camí dels documents:

Aquesta carpeta s'utilitzarà per omissió per a carregar o desar els documents.

Camí de les baixades:

Aquesta carpeta s'utilitzarà per omissió per a desar els elements baixats.

Camí de les pel·lícules:

Aquesta carpeta s'utilitzarà per omissió per a carregar o desar pel·lícules.

Camí de les imatges:

Aquesta carpeta s'utilitzarà per omissió per a carregar o desar les imatges.

Camí de la música:

Aquesta carpeta s'utilitzarà per omissió per a carregar o desar la música.

Si canvieu un camí d'accés i feu clic a Aplica apareixerà un diàleg on es pot optar per moure el contingut a la nova carpeta o utilitzar la nova carpeta sense moure els fitxers.