Estil dels estris

McBride, Mike

Traductor: Antoni Bella
revisió Plasma 5.12 (18 de març de 2018)

Introducció

Aquest mòdul s'utilitza per a configurar el mode en el qual el Plasma dibuixarà individualment els estris.

Nota

Un estri (widget) és un terme d'ús comú entre els programadors per a referir-se a elements de la interfície d'usuari tal com els botons, menús i barres de desplaçament. Podeu pensar en ells com en les peces fonamentals que s'acoblen per a crear la vostra aplicació.

Amb aquest mòdul podreu configurar com es dibuixaran els estris, però per a canviar-ne el color haureu de consultar la secció titulada Colors.

Aquest plafó està dividit en dues pestanyes: Aplicacions i Ajustament fi.

La pestanya Aplicacions

La llista desplegable superior, anomenada Estil dels estris conté una llista d'estils preestablerts. Cada estil disposa d'un nom i una breu descripció.

Per a canviar els estils, trieu un estil a la llista desplegable i es mostrarà una vista prèvia de l'estil al quadre de vista prèvia a sota de la llista d'estils.

Si l'estil és configurable, el botó Configura... de la dreta de la llista desplegable serà activat i es podrà utilitzar per obrir un diàleg per a seleccionar més ajustaments.

La pestanya Ajustament fi
Mostra les icones als botons

Si se selecciona aquesta opció, els botons d'acció (com D'acord i Aplica) tindran una petita icona situada a dintre seu per actuar com a una referència visual. Si no se selecciona aquesta opció, aleshores només apareixerà el text en el botó.

Mostra les icones en els menús

Si seleccioneu aquesta opció, les aplicacions KDE mostraran petites icones al costat de la majoria dels elements de menú. Si aquesta opció no està seleccionada, només apareixerà text als menús. Els canvis en la visibilitat de les icones de menú només afectarà les aplicacions iniciades recentment.

Ubicació del text a la barra d'eines principal, Ubicació del text a la barra d'eines secundària

Aquesta llista desplegable permet determinar a on apareixerà per omissió el text del nom del botó. Si se selecciona Només les icones, aleshores no hi haurà text en els botons de la barra d'eines. Si se selecciona Només el text, aleshores la icona dels botons serà substituïda pel text amb el nom del botó. Si se selecciona Text al costat de les icones, el nom del botó se situarà a la dreta de la icona. Si se selecciona Text sota les icones, el valor per omissió serà tenir el text del botó sota la icona.

Suggeriment

Aquesta opció especifica la ubicació per omissió. Cada aplicació pot sobreescriure l'opció de configuració establerta en aquest plafó.

El menú global ara s'activarà automàticament quan col·loqueu una miniaplicació de menú global en un plafó o afegiu el botó de menú a la decoració de la finestra a la pestanya Botons del mòdul Decoració de les finestres.