Arranjament de les notificacions del sistema

McBride, Mike

Traductor: Antoni Bella
revisió Plasma 5.12 (25 de març de 2018)

Arranjament de les notificacions del sistema

El Plasma™, com totes les aplicacions, necessita informar a l'usuari quan es produeix un problema, es finalitza una tasca o si succeeix quelcom. El Plasma™ empra un conjunt de «Notificacions del sistema» per a mantenir informat a l'usuari de què està succeint.

Utilitzant aquest mòdul, podreu determinar el que farà el Plasma™ per a comunicar-vos cada esdeveniment.

Per a configurar una notificació, simplement seleccioneu l'aplicació des de la llista desplegable a la part superior del diàleg anomenada Font de l'esdeveniment. Aquesta us llevarà un llistat amb totes les notificacions configurables per a l'aplicació. La llista de notificacions inclou 6 columnes situades a l'esquerra del nom de la notificació. Aquestes columnes (d'esquerra a dreta) són:

Reprodueix un so

Fa exactament el que penseu. Si es presenta una icona en aquesta columna, el Plasma™ reproduirà un so específic als altaveus. Se sol utilitzar per als jocs en el Plasma™ en iniciar una nova partida, o en una altra acció a dins del joc.

Mostra un missatge en una finestra emergent

Si hi ha una icona present en aquesta columna, el Plasma™ obrirà un quadre de missatge i informarà l'usuari de la notificació. Aquesta és l'opció que se sol emprar per alertar als usuaris d'un error.

Registra a un fitxer

Si hi ha una icona present en aquesta columna, el Plasma™ escriurà certa informació a un fitxer en el disc després de rebre-la. Això és d'utilitat per a seguir problemes o canvis importants al sistema.

Marca l'entrada de la barra de tasques

Si hi ha una icona present en aquesta columna, el Plasma™ farà flaixos a la barra de tasques fins que l'usuari faci clic a l'entrada de la barra de tasques. Això és d'utilitat si voleu que l'usuari atengui el programa (per exemple, quan es rep un nou missatge de correu electrònic, o quan algú demana per l'usuari en un canal d'IRC).

Executa una ordre

Si hi ha una icona present en aquesta columna, s'executarà un programa per separat quan es produeixi aquesta notificació. Això es pot utilitzar per a executar un programa que ajudi a recuperar les dades, apagar un sistema potencialment compromès o enviar un correu electrònic a un usuari per alertar-lo d'un problema.

Si voleu eliminar les notificacions de so de totes les aplicacions amb un sol clic, utilitzeu Desactiva els sons per a tots aquests esdeveniments

Canviar una notificació

Per a fer canvis a una notificació, feu un clic sobre el seu nom amb el botó esquerre del ratolí. La notificació es ressaltarà i s'activaran les caselles de selecció per a tots els tipus de notificació.

Suggeriment

Poden produir-se més d'un esdeveniment a partir d'una sola notificació. Com per exemple, reproduir un so i fer aparèixer un quadre de missatge en resposta a una notificació del sistema. Una notificació no evitarà que puguin operar d'altres notificacions.

La següent llista detalla cadascun dels tipus de notificacions i com utilitzar-les.

Reprodueix un so

Si es marca aquesta casella de selecció, el Plasma™ reproduirà un so cada vegada que la notificació sigui iniciada. Per especificar el so, utilitzeu el quadre de text situat a la dreta de la casella de selecció per a introduir la localització de la carpeta del fitxer de so que voleu reproduir al Plasma™. Podeu utilitzar el botó de carpeta (emplaçat una mica més a la dreta del diàleg) per a veure el vostre arbre de directoris. Per escoltar una prova del so, tan sols haureu de fer clic en el botó de reproducció (un petit botó just a la dreta de Reprodueix un so).

Mostra un missatge en una finestra emergent

Si hi ha una marca en aquesta casella de selecció, el Plasma™ obrirà un quadre de missatge i informarà l'usuari de la notificació. El text del quadre no es pot canviar des d'aquest diàleg.

Registra a un fitxer

Si es marca aquesta casella de selecció, el Plasma™ escriurà certa informació a un fitxer en el disc per a una posterior recuperació. Per especificar el fitxer de registre a usar, introduïu el nom del camí en el quadre de text mostrat a la dreta de la casella de selecció. Podeu utilitzar el botó de carpeta (emplaçat una mica més a la dreta del diàleg) per a veure el vostre arbre de directoris.

Marca l'entrada de la barra de tasques

Si està marcada aquesta casella de selecció, el Plasma™ farà flaixos a la barra de tasques de l'aplicació que hagi produït la notificació fins que l'usuari faci clic sobre l'entrada de la barra de tasques.

Executa una ordre

Si es marca aquesta casella de selecció, s'executarà un programa quan es produeixi aquesta notificació. Per especificar el programa a executar, introduïu el nom del camí en el quadre de text mostrat a la dreta de la casella de selecció. Podeu utilitzar el botó de carpeta (emplaçat una mica més a la dreta del diàleg) per a veure el vostre arbre de directoris.

Suggeriment

Podeu utilitzar les columnes d'icones (mostrades a l'esquerra de les notificacions) per a seleccionar o desseleccionar ràpidament les opcions. Fent clic a la columna amb el botó esquerre del ratolí s'alternarà l'activació de la notificació.