El manual del RSIBreak

Albers, Tom

Schoenmakers, Bram

Traductor: Antoni Bella
revisió 0.12 (24 d'agost de 2016)

La lesió per esforç repetitiu (LMT) és una malaltia que es pot produir com a conseqüència d'un treball continu amb un ratolí i un teclat. El risc de patir lesions augmenta mentre els usuaris treballen durant més temps sense fer pauses. El RSIBreak, simplement ofereix recordatoris per a prendre's un descans ara mateix.