Capítol 5. Crèdits i llicència

Copyright del RSIBreak 2005-2015 Tom Albers, Bram Schoenmakers, Albert Astals Cid

Copyright de la documentació 2006 Rob Moore, Tom Albers, Bram Schoenmakers

Traductor de la documentació: Antoni Bella

Aquest programa està llicenciat sota els termes de la Llicència Pública General de GNU.

Aquesta documentació està llicenciada sota els termes de la Llicència de Documentació Lliure de GNU.