El manual del KEuroCalc

Bischoff, Éric

Traductor: Antoni Bella
revisió 1.3.1 (24 de juny de 2019)

El KEuroCalc és un convertidor de butxaca universal de moneda i calculadora. Aquesta documentació descriu la versió 1.3.1 del KEuroCalc.