El manual del KDiff3

developer: Michael Reeves
developer: Joachim Eibl
Traductor: Antoni Bella
revisió 1.08.70 (22 de febrer de 2019)

El KDiff3 és una eina per a la comparació i fusionat de fitxers i carpetes

  • compara i fusiona dos o tres fitxers o carpetes des de l'entrada,

  • mostra les diferències línia per línia i caràcter per caràcter (!),

  • proporciona la facilitat del fusionat automàtic,

  • té un editor per a la solució còmoda dels conflictes de fusionat,

  • proporciona transparència de xarxa a través del KIO,

  • té opcions per a ressaltar o ocultar els canvis en els espais en blanc o els comentaris,

  • admet Unicode, UTF-8 i altres codificacions de fitxer,

  • imprimeix les diferències,

  • admet la paraula clau per al control de versions i un historial de les fusions.

Aquest document descriu la versió 1.8 del KDiff3.


Sumari

1. Introducció
Un altre frontal de diferències?
Captures de pantalla i característiques
Més característiques
Visor de diferències línia per línia i caràcter per caràcter
Vegeu d'una mirada les diferències en els espai en blanc
Diferències triples
Fusionat còmode de dos o tres fitxers des de l'entrada
I...
2. Comparar i fusionar fitxers
Opcions de la línia d'ordres
Comparar 2 fitxers:
Fusionar 2 fitxers:
Comparar 3 fitxers:
Fusionar 3 fitxers:
Cas especial: fitxers amb el mateix nom
Línia d'ordres per iniciar una comparació o fusionat de carpetes:
D'altres opcions a la línia d'ordres
Opcions a ignorar de la línia d'ordres
Diàleg d'obertura
Enganxar i arrossegar a l'entrada
Comparar fitxers i interpretar la informació a les finestres d'entrada
Línia d'informació
Donar color
Columna del resum
Columna de la visió de conjunt
Alinear les línies manualment
Unir i dividir manualment seccions del «diff»
Fusionar i la finestra de l'editor per a la sortida del fusionat
La columna del resum
Establir el grup actual, sincronitzar el fusionat i la posició de la vista de les diferències
Triar les entrades A, B o C per als conflictes actuals i editar
Triar l'entrada A, B o C per a tots els conflictes
Fusionat automàtic de les paraules clau i l'historial en el control de versions (registre)
Navegar i editar
Avanç automàtic
Seleccionar, copiar i enganxar
Desar
Cercar les cadenes
Imprimir
Opcions
Tipus de lletra
Colors
Ajustaments de l'editor
Ajustaments del «diff»
Ajustaments del fusionat
Fusionar les carpetes
Opcions regional i d'idioma
Miscel·lània
Configurar les dreceres del teclat
Ordres del preprocessador
Bàsics al sed
Exemples per a sed emprats al KDiff3
Ordre d'execució del preprocessador
Avís
3. Comparació i fusionat de carpetes amb el KDiff3
Introducció a la comparació i fusionat de carpetes
Començar amb la comparació o fusionat de les carpetes
Comparar/Fusionar dues carpetes:
Comparar/Fusionar l'arbre de carpetes:
Informació visible en fusionar carpetes
La columna Nom
Les columnes A/B/C i l'esquema de colors
La columna Operació
La columna Estat
Columnes d'estadístiques
Seleccionar els fitxers llistats
Fer un fusionat de la carpeta A
Opcions per a comparar i fusionar carpetes
Altres funcions a la finestra per al fusionat de carpetes
Mode de pantalla dividida/completa
Comparar o fusionar un sol fitxer
Comparar o fusionar fitxers amb noms diferents
4. Temes diversos
Transparència de xarxa a través del KIO
Esclaus KIO
Com escriure els URL
Capacitats dels esclaus KIO
Emprar el KDiff3 com a una KPart
Usar el KDiff3 com a una eina de «diff» i fusionat de Git
5. Preguntes i respostes
6. Crèdits i llicència