Capítol 2. Ús del KPager

Captura de pantalla

Més característiques del KPager

KPager pot mostrar tots els escriptoris virtuals i les aplicacions dintre seu. Això es pot usar per escollir una aplicació o fins i tot per moure aplicacions dintre d'escriptoris virtuals o fins i tot a d'altres.