El manual del KPager

Doerflinger, Dirk

developer: Jiménez, Antonio
developer: Pino Toscano
developer: Elter, Matthias
developer: Ettrich, Matthias
Traductor: Antoni Bella
revisió 1.5 (KDE 4.9) (16-07-2012)

KPager us dóna una vista en miniatura de tots els escriptoris virtuals.