Capítol 4. Preguntes i respostes

4.1. Per a què necessitaria el KPager?
4.2. Com puc canviar el comportament del KPager?
4.3. Les finestres són transparents per omissió, com puc desactivar això?

4.1.

Per a què necessitaria el KPager?

KPager es pot emprar com a una alternativa a la miniaplicació paginador en el plafó. Disposa de l'avantatge de ser modificable en mida i ser capaç de mostrar icones o vistes de mapes de píxels de les aplicacions en execució, moure les finestres a través dels escriptoris i executar-se fora del plafó.

4.2.

Com puc canviar el comportament del KPager?

El fer clic amb el botó dret del ratolí a qualsevol lloc en el KPager us permetrà escollir Configura des del menú contextual per a mostrar el diàleg arranjament.

4.3.

Les finestres són transparents per omissió, com puc desactivar això?

A l'actualitat no podeu desactivar aquesta opció amb el diàleg de configuració, però podeu fer-ho manualment de la següent manera:

Obriu el fitxer $KDEHOME/share/config/kpagerrc amb qualsevol editor de text com KWrite o vi. Si no disposeu de permís d'escriptura per aquest fitxer, possiblement haureu de fer-ho des de root, o contactar amb l'administrador del vostre sistema. En aquest fitxer haureu d'afegir una nova entrada amb el nom windowTransparentMode amb un valor numèric. Els valors són:

0 - No hi ha cap finestra transparent.
1 - Tan sols són transparents les finestres maximitzades.
2 - Totes les finestres són transparents (per omissió).