Використання панелей для шматочків

Для чого призначено панелі для шматочків?

Панелі для шматочків, ймовірно є однією з найкорисніших можливостей у Palapeli. Цю можливість призначено для полегшення складання великих складанок. Панелі є невеличкими рухомими вікнами, у яких ви можете упорядковувати групи шматочків, наприклад краї складанки, небо на зображенні або білий будиночок, розташований на зображенні ліворуч. Одразу після створення такі панелі мають мінімальні розміри. На них у режимі перегляду зблизька можна розмісти чотири шматочки. Масштаб на панелі доволі просто змінити так, щоб на ній можна було зручно скласти якусь із частин основного зображення.

Оскільки панелі для шматочків є звичайними вікнами, їх можна довільним чином пересувати стільницею, їхні розміри можна довільним чином змінити. Натискання кнопки Закрити призведе до закриття панелі, але лише якщо на панелі не міститься шматочків. За допомогою кнопки максимізації можна розгорнути або згорнути панель для шматочків. Кожна з панелей може містити довільну кількість шматочків (може навіть сотні). Кнопка максимізації може бути корисною для перегляду вмісту або побудови додаткового набору на панелі для шматочків.

Кількість панелей для шматочків не обмежено. Поточну активну панель буде позначено синім контуром. Дії, наприклад перенесення шматочків або вилучення панелі, завжди виконуватимуться з активною панеллю.

Створення і вилучення панелей для шматочків

Для усіх великих складанок програма автоматично створюватиме панель для шматочків з назвою «Рука». Ймовірно, для складанок, у яких від 300 до 750 шматочків, цієї панелі буде достатньо для зручного складання. Втім, ви можете створити довільну кількість панелей і для складанок, у яких кількість шматочків не перевищує 300.

Щоб створити або вилучити панель, скористайтеся пунктами меню ХідСтворити панель для шматочків... (C) або ХідВилучити панель для шматочків (D) або просто натисніть клавішу C або D, відповідно. Крім того, можна скористатися кнопкою Закрити на панелі, що закрити панель. Під час створення панелі вам слід буде вказати назву панелі, втім, така назва не є суттєвою. Після створення панелі її буде переведено у режим перегляду зблизька, щоб вам простіше було працювати з невеликою кількістю шматочків.

Для вилучення панелі має бути виконано дві умови: панель має бути активною (активні панелі позначено синім контуром) і порожньою. Щоб активувати панель, яку слід вилучити, наведіть на неї вказівник миші і клацніть лівою кнопкою. Після вилучення активної панелі усі панелі стануть неактивними, отже, вам доведеться навести вказівник на панель, яку ви хочете зробити активною, і клацнути лівою кнопкою миші.

Перенесення шматочків на панель і з панелі

Для панелей для шматочків не передбачено пересування шматочків між панелями за допомогою перетягування зі скиданням. Замість цього передбачено можливість негайного пересування шматочків. Для пересування слід одночасно скористатися натисканням клавіші Shift разом із лівою кнопкою миші.

Щоб перенести шматочки на панель для шматочків, переконайтеся, що панель для шматочків є активною (активні панелі буде позначено синьою рамкою), потім позначте шматочки на полі для гри, натисніть клавішу Shift, наведіть вказівник миші на один з позначених шматочків і клацніть лівою кнопкою миші. Ви також можете натиснути клавішу Shift і клацати на кожному зі шматочків лівою кнопкою миші. Пересунутий шматочок зникне з поля для гри і з’явиться, підсвічений, на панелі для шматочків. Шматочки, що з’являтимуться на панелі, автоматично упорядковуватимуться у вузли ґратки, останній пересунутий шматочок буде розташовано у центрі області перегляду.

Щоб перенести шматочки з панелі для шматочків, позначте шматочок або шматочки на панелі, потім поверніться до поля для гри, натисніть клавішу Shift і клацніть лівою кнопкою миші на порожньому місці поля для гри. Не клацайте на шматочку, який вже розташовано на полі для гри: замість пересування з панелі для шматочків, програма пересуне шматочок на панель для шматочків. Якщо таку помилку буде випадково зроблено для великого з’єднаного шматка (частини вашого розв’яку), програма покаже попередження і надасть вам змогу скасувати дію.

Після перенесення між панелями шматочки залишатимуться підсвіченими. Таким чином, ви зможете швидко скасувати дію, якщо перенесення було небажаним або шматочки було перенесено не на ту панель. Крім того, ви зможете скоригувати позицію шматочка або шматочків, які щойно було пересунуто на панель, або пересунути частину на її місце у розв’язку.

Перенесенням можна скористатися для пересування частин складанки між панелями для шматочків. Почніть так, наче переносите шматочки на поле для гри, але скористайтеся комбінацією натискання клавіші Shift та клацання лівою кнопкою миші на порожньому місці іншої панелі для шматочків. Щоб скасувати дію, поверніться до початкової панелі і знову скористайтеся поєднанням натискання клавіші Shift і клацання лівою кнопкою миші.

Упорядковування шматочків

Для ефективного упорядковування шматочків у великій складанці скористайтеся методикою покрокового пересування полем для гри, описаною раніше, у поєднанні з використанням панелей для шматочкіів для збирання частин складанки. Після виконання повного циклу сторінкового гортання складанки перейдіть у режим перегляду розв’язку зблизька і розташуйте зібрані вами шматки або попередньо зберіть певні частини складанки на панелях для шматочків.

Інші дії з панелями для шматочків

Для панелей для шматочків передбачено усі функціональні можливості поля для гри (див. основні дії), крім того, що ви можете змінювати масштаб лише за допомогою гортання коліщатка миші або клацання середньою кнопкою миші (коліщатком).

Це означає, що ви можете скористатися панеллю для шматочків як додатковим полем для гри. На такій панелі ви можете перетягувати і скидати шматочки, з’єднувати шматочки, пересувати межі області тощо. Ви також можете пересувати зібрані частини складанки будь-якого розміру на панель або з панелі. Втім, слід враховувати те, що зібрані частини можуть закрити собою ще не розташовані належним чином шматочки.

Нарешті, ви можете скористатися пунктом меню ХідПозначити усі шматочки на панелі (A) з наступними використанням пункту меню ХідПеревпорядкувати шматочки (R) або комбінації натискання клавіші Shift і клацання лівою кнопкою миші для ущільнення компонування шматочків на панелі або спорожнення панелі шляхом пересування усіх шматочків на поле для гри. Того самого результату для поточної позначеної панелі можна досягти послідовним натисканням клавіш A або R.