Розділ 11. Облікові книги

Michael T. Edwardes

Roger Lum

Michael Carpino

версія 5.0.3 (2 квітня 2019 року)

Перегляд облікових книг

Панель перегляду облікової книги є центром інтеграції даних KMyMoney. Цей режим перегляду призначено для перевірки і введення даних, вилучення і редагування операцій для визначених вами рахунків. Область перегляду поділено на три частини: область фільтрування, список операцій і область введення даних.

За допомогою цього перегляду можна виконувати декілька основних дій: шукати і переглядати записи операції, вводити записи операції і змінювати, дублювати або вилучати вже наявні записи операцій. Також передбачено можливість пересувати, позначати і переходити до додаткових параметрів операцій із рахунком. Серед інших функціональних можливостей панелі перегляду облікових книгзміна параметрів рахунку та узгодження рахунку.

Перегляд облікових книг

У перегляді ви побачите три елементи:

  • Область фільтрування

  • Список операцій

  • Програма може відкрити або не відкривати форму введення операції. Її поява залежить від вказаних вами налаштувань на сторінці облікової книги налаштувань KMyMoney.

Область фільтрування

Область фільтрування

Вибрати запис рахунку можна за допомогою спадного списку рахунків, розташованого у верхній частині області перегляду. Зауважте, що залежно від типу рахунку може змінюватиметься і вигляд форми операції, розташованої у нижній частині області перегляду.

Праворуч від спадного списку рахунків ви побачите два додаткових поля. Поле фільтрування надає змогу шукати відповідні операції, які буде показано на панелі списку. Відповідний фрагмент тексту може містити у будь-якому з полів даних операції. Поле стану містить спадний список. За допомогою списку поля стану можна вибрати один з варіантів: будь-який стан, імпортовано, встановлено відповідність, помилковий, не позначено, не узгоджено, звірено та заплановані операції.

Список операцій

Список операцій

Після введення вами запису операції, цей запис з’являться у списку операцій. За допомогою цього списку ви зможете змінити властивості операції або навіть створити операції безпосередньо у списку. Типовим впорядкуванням записів операцій у списку є впорядкування за датою (останні операції буде наведено наприкінці списку). Наведення вказівника миші на заголовок списку операцій з наступним клацанням правою кнопкою миші відкриє діалогове вікно, за допомогою якого ви зможете змінити впорядкування операцій. Типове впорядкування можна змінити на вкладці Впорядкування діалогового вікна Параметри KMyMoney.

Зауважте, що порядок пунктів у стовпчику балансу засновано на поточному порядку показу, його не буде змінено, якщо список буде фільтровано за допомогою поля фільтрування або спадного списку операцій, як це описано вище.

У нижній частині списку операцій буде показано три значення KMyMoney:

Попереднє узгодження. Це остання дата, коли ви виконували узгодження даних цього рахунку. Узгодження є важливою процедурою для багатьох рахунків. Її описано тут.

Звірено. Загальна сума за всіма звіреними і узгодженими операціями за цим рахунком. Докладніші відомості щодо звірення та узгодження операцій можна знайти у цьому розділі.

Баланс. Тут KMyMoney показує загальний баланс рахунку, тобто суму всіх операцій за цим рахунком. Якщо вами буде позначено декілька операцій у списку операцій, тут буде показано суму за позначеними операціями. Баланс буде показано, якщо позначено лише одну операцію.

Форма запису операції

Компонування нижньої частини перегляду облікової книги залежить від вказаних вами налаштувань та типу показаного рахунку. Але, загалом кажучи, там містяться поля для всіх параметрів окремого запису операції, а також кнопки різноманітних дій, які можна виконати над операцією. Докладніше цю частину описано у наступних розділах.