Налаштування «Вигляду»

Налаштування Підказок

У основному списку сертифікатів Kleopatra може показувати подробиці щодо сертифіката у вікні підказки. Показані дані будуть збігатися з даними вкладки Огляд діалогового вікна Подробиці про сертифікат, але перелік даних у підказках може бути обмежено до бажаного.

Примітка

ІД ключа буде показано завжди. Так зроблено для того, щоб підказки для різних сертифікатів відрізнялися (це особливо важливо, якщо було позначено лише пункт Показати чинність).

Ви можете незалежно вмикати або вимикати такі набори даних:

Показати чинність

Показує відомості щодо чинності сертифіката: поточний стан, DN видавця (лише S/MIME), строк дії (якщо такий передбачено) і прапорці використання сертифіката.

Приклад:

Цей сертифікат є чинним.
Видавець:      CN=Test-ZS 7,O=Intevation GmbH,C=DE
Чинний:     from 25.08.2009 10:42 through 19.10.2010 10:42
Використання сертифіката: Підписування ел.листів і файлів, Шифрування ел.листів і файлів
ІД ключа:      DC9D9E43

Показати інформацію про власника

Показує відомості щодо власника сертифіката: DN об’єкта (лише S/MIME), ідентифікатори користувачів (зокрема адреси електронної пошти) і довіру до власника (лише OpenPGP).

Приклад OpenPGP:

ІД користувача:   Gpg4winUserA <gpg4winusera@test.hq>
ІД ключа:      C6BF6664
Довіра до власника: необмежена

Приклад S/MIME:

Предмет:      CN=Gpg4winTestuserA,OU=Testlab,O=Gpg4win Project,C=DE
також відомий як: Gpg4winUserA@test.hq
ІД ключа:     DC9D9E43

Показати технічні подробиці

Показує технічні відомості щодо сертифіката: серійний номер (лише S/MIME), тип, відбиток та адресу сховища.

Приклад:

Серійний номер:  27
Тип сертифіката:  1.024-бітовий RSA (доступний закритий сертифікат)
ІД ключа:     DC9D9E43
Відбиток:    854F62EEEBB41BFDD3BE05D124971E09DC9D9E43
Збережено:     на цьому комп’ютері

Налаштування Категорій сертифікатів

У Kleopatra ви можете налаштувати вигляд сертифікатів на панелі перегляду списку ключів. Зміна вигляду стосується невеличкої піктограми сертифіката, але ви можете також змінити колір тексту і тла, а також шрифт символів тексту.

Кожній з категорій сертифікатів у списку відповідає піктограма (необов’язкова), набір кольорів і шрифт, яким буде показано пункти сертифікатів, що належать до відповідної категорії. Списком категорій можна скористатися також для перегляду параметрів. Список категорій може бути змінено довільним чином адміністратором або досвідченим користувачам, щоб дізнатися, як це зробити, див. розділ «Створення і редагування категорій ключів» у главі Розділ 6, Довідник адміністратора.

Щоб призначити або змінити піктограму категорії, позначте категорію у списку і натисніть кнопку Встановити піктограму.... У відповідь буде відкрито стандартне діалогове вікно вибору піктограми KDE, за його допомогою ви можете вибрати одну з піктограм збірки піктограм KDE або завантажити вашу власну піктограму.

Щоб вимкнути показ піктограм, вам слід натиснути кнопку Типовий вигляд.

Щоб змінити колір (наприклад тексту) категорії, оберіть її позначку у списку і натисніть кнопку Встановити колір тексту.... Програма відкриє стандартне діалогове вікно вибору кольору у KDE, за допомогою якого ви зможете обрати або створити новий колір.

Зміну кольору тла можна виконати у той же спосіб, просто натисніть позначку Встановити колір тла....

Для зміни шрифту ви можете скористатися одним з таких варіантів:

 1. Змінити стандартний шрифт, який використовуватиметься у всіх переглядах списків KDE.

 2. Використовувати нетиповий шрифт.

Перший варіант дозволить вам вказати колір, який збігатиметься з кольорами, які використовуються скрізь у стільничному середовищі KDE, а другий варіант дозволить обрати будь-який колір, який вам подобається. Вибір за вами.

Щоб змінити вигляд стандартного шрифту, оберіть потрібну категорію у списку, а потім позначте або зніміть позначки з пунктів модифікаторів вигляду шрифту, Курсив, Жирний і/або Перекреслений. Результат можна одразу побачити за допомогою шрифту символів тексту позначки відповідної категорії у списку.

Щоб вказати шрифт самостійно, натисніть кнопку Встановити шрифт.... Програма відкриє стандартне діалогове вікно KDE для вибору шрифту, за допомогою цього вікна ви зможете обрати новий шрифт.

Примітка

Ви зможете також скористатися зміною гарнітури обраного шрифту, у той же спосіб, що і для стандартного шрифту.

Щоб перемкнутися знову на стандартний шрифт, вам слід натиснути кнопку Типовий вигляд.

Налаштування Порядку атрибутів DN

Хоча DN маю ієрархічну природу, порядок окремих компонентів (які називають відносними DN (relative DN або RDN) або атрибутами DN) не визначено. Таким чином, порядок, у якому атрибути буде показано, є предметом особистих уподобань або правил компанії. Ось чому цей порядок можна налаштувати за допомогою Kleopatra.

Примітка

Значення цього параметра стосуватиметься не лише Kleopatra, але й усіх програм, які використовують технології Kleopatra. На час написання цього підручника серед цих програм були KMail, KAddressBook, а також сама Kleopatra.

Ця сторінка налаштувань в основному складається з двох списків, у одному з цих списків перелічено відомі атрибути (Наявні атрибути), у іншому описано Поточний порядок атрибутів.

У обох списках містяться записи, які є скороченнями назв атрибутів (наприклад CN), а також повна назва атрибута (Common Name).

Список Наявні атрибути завжди буде впорядковано за абеткою, у списку ж Поточний порядок атрибутів порядок пунктів відповідає налаштованому порядку атрибутів DN: перший атрибут у списку відповідає першому атрибуту, який буде показано.

Буде показано лише атрибути явно переліченої у Поточному порядку атрибутів. Решту атрибутів типово буде сховано.

Якщо ж запис заповнювача _X_ (All others) буде переведено до «поточного» списку, всі не перелічені у списку атрибути (відомі чи ні) буде вставлено на місце _X_ у початковому відносному порядку.

Ось невеличкий приклад, який має все прояснити:

Якщо вказати для DN:

O=KDE, C=US, CN=Dave Devel, X-BAR=foo, OU=Kleopatra, X-FOO=bar,

за використання типового порядку атрибутів «CN, L, _X_, OU, O, C» буде створено такий форматований DN:

CN=Dave Devel, X-BAR=foo, X-FOO=bar, OU=Kleopatra, O=KDE, C=US

використання ж порядку атрибутів «CN, L, OU, O, C» дасть

CN=Dave Devel, OU=Kleopatra, O=KDE, C=US

Щоб додати атрибут до списку порядку показу, оберіть атрибут у списку Наявні атрибути і натисніть кнопку Додати до поточного порядку атрибутів.

Щоб вилучити атрибут зі списку порядку показу атрибутів, виберіть його позначку у списку Поточний порядок атрибутів і натисніть кнопку Вилучити з поточного порядку атрибутів.

Щоб пересунути атрибут на початок (в кінець) списку, оберіть атрибут у списку Поточний порядок атрибутів, а потім натисніть кнопку Пересунути вверх (Пересунути вниз).

Щоб пересунути атрибут вгору (вниз) на одну позицію, оберіть атрибут у списку Поточний порядок атрибутів, а потім натисніть кнопку Пересунути вверх на один (Пересунути вниз на один).