Налаштування програм обчислення контрольних сум для створення/перевірки контрольних сум

У Kleopatra передбачено можливість налаштування адміністратором системи (та досвідченим користувачем) списку програм обчислення контрольних сум, одну з яких користувач може вибрати за допомогою діалогового вікна налаштування, і програм, які Kleopatra зможе автоматично використовувати у разі потреби у перевірці контрольної суми вказаного файла.

Примітка

Щоб програмою можна було скористатися у Kleopatra, виведені програмою обчислення контрольних сум дані (запис файла контрольної суми та вивід у stdout під час перевірки контрольної суми) мають бути сумісними з даними GNU md5sum і sha1sum.

Зокрема, файл контрольної суми має бути поділено на рядки, кожен з яких має бути записано у такому форматі:

КОНТРОЛЬНА_СУМА ' ' ( ' ' | '*' ) НАЗВА_ФАЙЛА

, де КОНТРОЛЬНА_СУМА має складатися лише з шістнадцяткових цифр. Якщо у назві файла НАЗВА_ФАЙЛА міститься символ розриву рядка, рядок файла має бути таким:

\КОНТРОЛЬНА_СУМА ' ' ( ' ' | '*' ) НАЗВА_ФАЙЛА_З_ЕКРАНУВАННЯМ

де НАЗВА_ФАЙЛА_З_ЕКРАНУВАННЯМ — назва файла, у якій символи розриву рядків замінено на \n, а зворотні похилі риски подвоєно (\\\).

Так само, дані, виведені verify-command має бути записано у форматі

НАЗВА_ФАЙЛА ( ': OK' | ': FAILED' )

з поділом на рядки. У виведених даних не повинно бути екранування символів розриву рядків та інших символів.[2]

Кожна з програм для обчислення контрольних сум визначається у файлі libkleopatrarc окремою групою Checksum Definition #n з такими обов’язковими ключами:

file-patterns

Список формальних виразів, які описують назви файлів, які вважатимуться файлами контрольних сум відповідної програми для обчислення контрольних сум. Синтаксис виразів відповідає синтаксису списків рядків у файлах налаштувань KDE.

Примітка

Оскільки у формальних виразах зазвичай містяться зворотні похилі риски, вам слід належним чином екранувати ці похилі риски у файлах налаштувань. Рекомендуємо скористатися спеціальною програмою для редагування файлів налаштувань.

Врахування регістру символів у шаблонах залежить від використаної вами програмної платформи.

output-file

Типова назва файла з виведеними даними для цієї програми обчислення контрольних сум (звичайно ж, має відповідати одному зі значень file-patterns). Цю назву Kleopatra використовуватиме для визначення назви файла з виведеними даними контрольної суми відповідного типу.

id

Унікальний ідентифікатор, який програма використовуватиме для розпізнавання програм обчислення контрольних сум. Якщо не знаєте, який ідентифікатор використати, вкажіть команду обчислення контрольної суми.

Name (з можливістю перекладу)

Показана користувачеві у спадному меню діалогового вікна налаштування Kleopatra назва програми обчислення контрольних сум.

create-command

Команда, за допомогою якої будуть створюватися файли контрольних сум. Синтаксис команди, обмеження та можливості передавання параметрів такі самі, як описані для ключа pack-command у розділі «Налаштування архіваторів для використання з інструментом підписування/шифрування файлів».

verify-command

Те саме, що і create-command, але для перевірки контрольних сум.

Ось повний текст прикладу:

[Checksum Definition #1]
     file-patterns=sha1sum.txt
     output-file=sha1sum.txt
     id=sha1sum-gnu
     Name=sha1sum (GNU)
     Name[de]=sha1sum (GNU)
     ...
     create-command=sha1sum -- %f
     verify-command=sha1sum -c -- %f
    [2] Так, ці програми було написано без врахування потреб у графічному інтерфейсі. Kleopatra не зможе правильно обробити результати для файлів, назви яких містять рядок ": OK" або символ розриву рядка.