Підручник з KAtomic

Dirk Doerflinger

Eugene Trounev

Рецензент: Mike McBride
Переклад українською: Юрій Чорноіван
версія 4.0 (Програми 16.04) (9 травня 2016 року)

У цій документації описано гру KAtomic версії 4.0.


Список таблиць

4.1. Клавіатурні скорочення