Підручник з Bovo

Aron Bostrom

Eugene Trounev

Переклад українською: Юрій Чорноіван
версія 1.1 (Програми 16.04) (9 травня 2016 року)

У цій документації описано гру Bovo версії 1.1.