Розділ 3. Користування калькулятором

Калькулятор KAlgebra — корисний калькулятор з додатковими можливостями. Користувач може вводити вирази для обчислення у режимах Обчислення та Визначення значення, залежно від вибраного у меню Калькулятор варіанта.

У режимі визначення значення KAlgebra намагається спростити вираз, навіть якщо якусь з його змінних не визначено. У режимі обчислення KAlgebra виконує обчислення всіх знайдених виразів, а якщо виявить невизначену змінну, покаже повідомлення про помилку.

Окрім показу введених користувачем рівнянь та результатів обчислень, на панелі калькулятора буде показано всі оголошені змінні (праворуч). Подвійним клацанням на пункті змінної можна буде викликати діалогове вікно, за допомогою якого ви зможете змінити значення змінної (якщо треба підкоригувати проміжні результати).

Змінна «ans» є особливою. Кожного разу після введення виразу для обчислень значення «ans» замінюватиметься останнім результатом.

Нижче наведено приклад функцій, які можна ввести до поля введення панелі калькулятора:

  • sin(pi)

  • k:=33

  • sum(k*x : x=0..10)

  • f:=p->p*k

  • f(pi)

Нижче наведено знімок панелі калькулятора після введення наведених вище прикладів виразів:

Вікно калькулятора KAlgebra

Користувач може керувати послідовністю обчислень за допомогою пунктів меню Калькулятор:

КалькуляторЗавантажити скрипт (Ctrl+L)

Послідовно виконує інструкції з файла. Корисне для визначення деяких бібліотек або відновлення попередніх сеансів.

КалькуляторЗберегти скрипт (Ctrl+G)

Зберігає інструкції, які ви ввели з часу початку сеансу для подальшого повторного використання. Створює текстові файли, які буде просто виправити, за допомогою, наприклад, Kate.

КалькуляторЕкспортувати журнал (Ctrl+S)

Зберігає журнал з результатами та іншою інформацією до файла HTML, який можна надрукувати або оприлюднити у мережі.