union

  • Назва: union

  • Опис: з’єднує декілька елементів одного типу

  • Параметри: union(... параметр, ...)

  • Приклад: x->union(list { 1, 2, 3 }, list { 4, 5, 6 })[rem(floor(x), 5)+3]