transpose

  • Назва: transpose

  • Опис: транспонування

  • Параметри: transpose(параметр1)

  • Приклад: x->transpose(matrix { matrixrow { 1, 2, 3, 4, 5, 6 } })[rem(floor(x), 5)+3][1]