minus

  • Назва: minus

  • Опис: віднімання. Віднімає всі значення від першого.

  • Параметри: minus(... параметри, ...)

  • Приклад: x->x-2