lcm

  • Назва: lcm

  • Опис: найменше спільне кратне

  • Параметри: lcm(... параметр, ...)

  • Приклад: x->lcm(x, 4)